Jednou z chválících pacientek je také Milada Vlčková. „Dopis jsem sice nenapsala. Ale s péčí, která je tady lidem věnována, jsem maximálně spokojená," vyjádřila se Meziříčanka.

Stejně hodnotí péči o nemocné v meziříčské nemocnici rovněž Jan Horák z Rožnovska. „K pozornosti lékařů, zdravotních sester ani dalšího personálu není co namítnout. Nemocní tu mají podle mých zkušeností jistotu, že o ně bude dobře postaráno," vyjádřil se Jan Horák.

Zaslaná pozitivní hodnocení se podle mluvčí valašskomeziříčské nemocnice Radky Miloševské týkala léčby i pobytu, stravy nebo chování a přístupu personálu. „Mohou za to kromě kvalitních služeb také investice do komfortu pacientů. Pokračovat v tom hodláme také v letošním roce. Nově jsme například zavedli ve vybraných čekárnách, které slouží i v nemocnici léčeným pacientům, poslech rádia," poznamenala mluvčí nemocnice.

Sledování názoru pacientů zajišťuje vedení nemocnice na všech lůžkových odděleních již třetím rokem. „Stejně jako v minulosti, rovněž v loňském roce převládly pochvalné a děkovné vzkazy. Vedení nemocnice ale uvítalo také podněty ke zlepšování práce," dodala Miloševská.

Názory pacientů jsou pro zdravotníky důležitou zpětnou vazbou. „Díky jejich podnětům a názorům v letošním roce zainvestujeme do obnovy jídelních stolečků a polohovatelných lůžek na oddělení následné péče," říká hlavní sestra Nemocnice Valašské Meziříčí Jana Pelikánová.

Zlepšování služeb pro pacienty je pro Nemocnici Valašské Meziříčí prvořadým cílem. Dokazují to investice směřované pouze k pacientům a na jejich pohodlí.

Ve Vsetínské nemocnici zjišťují spokojenost pacientů a rodinných příslušníků doslova na všech frontách. „Četné pozitivní reakce registrujeme v dotaznících spokojenosti, prostřednictvím e-mailových vzkazů, poděkování v novinách a především na sociálních sítích," řekla redakci Valašského deníku mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Nejčastěji pacienti podle ní děkovali za poskytnutou péči. „Vnímají také modernizaci jednotlivých oddělení. Nejvíce pochval míří k týmu chirurgického, gynekologicko-
-porodnického oddělení a interního oddělení. Z vybavení pacienti nejčastěji chválili nová lůžka. Pochvalují si rovněž práci nutričních terapeutek, wifi připojení i stravu," dodala Lenka Plačková.