Preventivní vyšetření jim nabízí vsetínská nemocnice, která se jako jediné zdravotnické zařízení ve Zlínském kraji zapojila do šestého ročníku Světového dne ledvin, jehož cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. Hlavní pozornost je tentokrát zaměřena na vztahy mezi chorobami ledvin a onemocněním srdce.

V Česku trpí nějakou chorobou ledvin každý desátý člověk. A mnozí z nich o tom ani neví, protože nemají bolesti. Přitom jim hrozí, že jim tento orgán selže a oni skončí na dialýze. Čtyřicet procent pacientů, kteří na ní docházejí, se tam dostalo doslova z ulice.

Významně sníženou funkci ledvin má podle odborníků pět procent lidí. A u nich je zvýšené riziko onemocnění srdce a cév, tedy infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin.„Navíc jsou tito lidé také ohroženi selháním ledvin, což pak znamená dialýzu či transplantaci,“ upozornil vedoucí lékař hemodialýzy vsetínské nemocnice.

V nefrologické ambulanci nemocnice si mohou nechat lidé vyšetřit ledviny dnes od půl sedmé do jedenácti hodin.„Zájemcům vyšetříme krevní tlak, glykémii, moč na bílkovinu, krev a kreatinin, vypočteme taky funkci ledvin,“ popsala mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.Upozornila, že včasná diagnóza předchází zbytečným komplikacím.

„V Česku je každoročně zahajována dialyzační léčba až u třetiny nemocných, u kterých se o chronickém onemocnění ledvin nevědělo,“ řekla Plačková.Lékaři zdůrazňují, že prevence je velmi důležitá. Spočívá například v tom, aby si člověk udržel normální tělesnou hmotnost, dostatečně se pohyboval, dával si pozor na prochladnutí, neužíval zbytečné léky a dbal na dostatečný příjem tekutin.