Státní podnik Povodí Moravy uspořádal Den otevřených dveří k stoletému výročí jedné z nejstarších vodních nádrží v Česku a nejstarší přehrady v povodí řeky Moravy nad soutokem s Dyjí.

Přehrada bude přístupná od devíti hodin ráno do dvou odpoledne. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. „Sraz bude vždy na nádvoří u správní budovy, průvodce podá návštěvníkům výklad k jednotlivým zařízením a částem přehrady a odpoví na otázky," uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková s tím, že trasa prohlídky povede v běžně nepřístupných místech pro veřejnost. „Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do patnácti let se mohou prohlídek zúčastnit pouze v doprovodu dospělých," upozornila Tomíčková.

Přehrada Bystřička je jednou z nejstarších vodních nádrží v České republice. Byla vybudována v letech 1907-1912, rekonstruována v 60. letech minulého století a významně opravena v letech 2005 a 2010. Původně měla zásobovat vodou zamýšlený Dunajsko Oderský průplav.

„Na počátku našeho století byl soubor původních staveb přehrady prohlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimořádným dokladem technického a architektonick-ourbanistického řešení vodního díla z počátku dvacátého století," přiblížil loni náv-štěvníkům průvodce a dlouholetý zaměstnanec Povodí Moravy Jan Hanslian.

Dnes přehrada slouží zejména k ochraně před povodněmi a rekreaci.