Návštěvníci zdejší nemocnice si budou moci prohlédnout některá pracoviště, uvidí ukázky první pomoci a budou se také moci nechat preventivně vyšetřit.

Připravené bude měření množství cukru či tuku v těle, spirometrické vyšetření či poradna péče o chronické rány. „Návštěvníci si také prohlédnou audiologickou komoru pro speciální vyšetření sluchu, EEG pracoviště, zázemí pro dárce krve a umožní-li to provoz i porodní sál," doplnila mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.

Své pracoviště a vybavení představí také pracovníci anesteziologicko resuscitačního oddělení.

Zajímavostí bude obří nafukovací maketa tlustého střeva, kterým lze procházet jako tunelem.

„Návštěvníci uvidí nejen zdravou sliznici, ale také choroby, které tlusté střevo nejčastěji postihují," popsala Lenka Plačková. Vsetínská nemocnice se touto cestou připojí k StřevoTour, jejímž cílem je informovat o možnostech včasného záchytu střevních onemocnění.

Dalšími zajímavostmi bude Zdravá kancelář, nácvik nordic walkingu, stánek bylinkářky či férová kavárna. Ve 12 a ve 13 hodin se v nemocniční knihovně uskuteční přednáška o dárcovství kostní dřeně.

Den s nemocnicí se ve vsetínském zařízení koná v pátek od 9 do 15 hodin. Zaměstnanci nemocnice akci připravují mimo jiné ve spolupráci se vsetínskou zdravotnickou školou.