Se zahájením rekonstrukce totiž zmizely v jednom z míst kontejnery na tuhý domovní odpad, plasty, papír, textil a elektro. Lidé nutnost jejich přemístění do vzdálenějších míst chápali. Práce ale skončily a lidé kontejnery stále nemají.

A tak se začali ptát a pátrat po příčinách. „Je to šlendrián. Dověděl jsem se, že kontejnery nebyly na původní místo do postaveného přístřešku vráceny proto, že práce související s opravou cesty a zřízením nových parkovišť nejsou doposud zkolaudovány," posteskl si hodně nahlas obyvatel Trávníků Jaromír Tkadlec a dodal: „Asi se už ale něco děje. V jedné městské organizaci, jejímž je město stoprocentním vlastníkem, mi řekli, že nejsem první, koho situace ve Školní zajímá, a že dokonce s toutéž otázkou se na ně obrátil i vsetínský místostarosta Pavelec, který je prý za tuto oblast zodpovědný."

Informaci Valašskému deníku potvrdila také Anna Kelárková ze vsetínských technických služeb.

„Pro nás není problém kontejnery do nového přístřešku na Trávníkách umístit. Můžeme tak však učinit až na základě rozhodnutí města. Ano, na to, proč se tak doposud nestalo, se nás ptal i místostarosta Pavelec," vyjádřila se Kelárková s tím, že umístění kontejnerů je otázkou jen několika hodin.

O stanovisko byl proto požádán vsetínský místostarosta Stanislav Pavelec.

Ten Valašskému deníku prostřednictvím pracovnice vztahů k veřejnosti MěÚ Jany Čadové sdělil, že: „Umístit kontejnery je tu možné až po získání povolení k užívání stavby. Podmínkou pro kolaudaci je stanovení dopravního značení silničním správním úřadem. O to již bylo požádáno. Předpokládáme, že vydáno bude k 13. 2. 2014. Pak můžeme podat podle stavebního zákona speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o kolaudační souhlas."

I přes tuto odpověď ale zůstává pomyslný míček stále na straně radnice. Zmiňované úřady, silniční, správní a speciální stavební, na které se místostarosta Pavelec odvolává, jsou totiž součástí městského úřadu.

Autor: Dušan Póč