„Přispívám poprvé, protože nikdy předtím jsem na obdobnou sbírku nenarazila. Kdysi jsem pracovala v Charitě a vím, že potřebných lidí je hodně,“ uvedla Eva Senecká z Pozlovic na Zlínsku, jež věnovala olej a rýži.

Dary použije spolupořádající místní středisko Diakonie pro své klienty.

„Rozdělíme je mezi lidi se zdravotním postižením a seniory v tíživé sociální situaci,“ upřesnila koordinátorka dobrovolníků Alena Hellerová.

Sbírku podpoří také obchodní řetězec Tesco, který pošle Národní potravinové bance finanční částku odpovídající 20 procentům hodnoty darovaného zboží.