Přesto se v příštích letech může stát skutečností. Integrovaná doprava je stále populárnější. Také mnozí obyvatelé Valašska se dali slyšet, že by podobný systém uvítali.

„Líbilo by se mi, kdyby takový systém fungoval, ale na území celého kraje,“ řekla například Kateřina Trochtová z Francovy Lhoty.

Podobného názoru byl také Ladislav Mikuš ze Vsetína. „Využil bych toho, ale okruh vzdálenosti by určitě musel být větší než jedno město,“ přišel se svou podmínkou Vsetíňan.

Ambice splnit lidem nejen na Valašsku ale v celém kraji tyto požadavky, nabídnout jim pohodlí i dokonalou informovanost o spojích, má projekt Komplexního odbavovacího řídicího a informačního systému veřejné hromadné dopravy (KORIS).

Dispečink zahájí provoz už příští rok

Podle mluvčího Krajského úřadu ve Zlíně Milana Plesara nelze na současný systém řízení dopravy v regionu dostatečně dohlížet, informační systémy jsou zastaralé, neexistuje kontrola návaznosti spojů.

To vše má změnit právě KORIS.

„Jedním z jeho velmi důležitých pozitivních dopadů bude jednoznačné zmírnění zátěže území osobní automobilovou dopravou,“ předpověděl mimo jiné Plesar.

Než k tomu ale dojde, uběhne ještě řada měsíců.

„V současné době prožíváme něco jako předstartovní horečku,“ uvedl s nadsázkou Plesar.

Jedním z prvních kroků uvedení projektu do života bude podle Plesara vybudování centrálního dispečinku, jehož spuštění je v plánu v průběhu roku 2011.
Současně začnou dopravci působící na území kraje využívat informačního systému pro cestující, umístěného ve vozidlech a na zastávkách. „To má v této první fázi přinést zejména lepší informovanost pro cestující. Počítáme mimo jiné s pořízením nových pokladen v autobusech, vybavených GPS,“ přiblížil Josef Růčka, výkonný ředitel vsetínského autobusového dopravce, společnosti ČSAD Vsetín.

V praxi to podle něj přinese možnost vysledovat, kde se v kterou dobu určitý autobus nalézá, a zda se zpozdí, či ne. Tato informace se pak prostřednictvím informačního systému dostane rychle k cestujícím.

„Dalším krokem pak bude samotné zefektivnění dopravy, právě na základě lepšího nastavení návaznosti spojů,“ uvedl Růčka.

Největší radost budou mít cestující ale z dalšího cíle projektu KORIS, kterým bude jednotný jízdní doklad na cestování ať už autobusem či vlakem. „Umožní to právě pořízení nových odbavovacích zařízení a pokladen, které budou vzájemně kompatibilní,“ vysvětlil Růčka.

Výsledkem podle něj bude, že cestující si koupí jízdenku například ve Velkých Karlovicích a bude moci cestovat třeba do Kroměříže a libovolně mezitím přestupovat z autobusu na vlak, aniž by pořizoval další přepravní doklad.

„Podobným systémem už u nás fungují například čipové karty v autobusech ve Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti,“ vzpomněl Růčka.

Do systému KORIS bude zapojena řada měst a obcí v kraji, mezi nimi například Valašské Meziříčí, Kroměříž, Uherské Hradiště či Vsetín.

„Koris je primárně projektem Zlínského kraje, nás ale velmi těší, že budeme jeho součástí,“ poznamenala mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová.