Kdybyste nepracovala jako starostka, co byste dělala?

Na obecním úřadě v Loučce již pracuji od roku 1997. Nastoupila jsem jako účetní, pak k tomu přibyla evidence obyvatel, vedení matriky, prostě práce všeho druhu. Byla jsem taková pravá ruka pana starosty. A myslím si, že bych v této práci pokračovala dále.

Odkdy jste starostkou a čeho byste chtěla do konce svého funkčního období dosáhnout?

Ve své funkci jsem první volební období. Vzhledem k tomu, že vesnice v letošním roce získala několik dotací, ráda bych všechny připravované akce do konce volebního období dokončila. Jde například o úpravy klubovny zahrádkářů nebo chodníky v Pivovárce.

Co vám povolání starostky přineslo?

Naplnění svého snu. Získala jsem nové zkušenosti a poznala jsem spoustu nových skvělých lidí.

Co vás na této práci nejvíce příjemně či nepříjemně překvapilo?

Svou práci vykonávám moc ráda. Jsem spokojená, když se podaří udělat ve vesnici něco nového. Přesto mně vadí stále se zvyšující papírování a dlouhé vyřizování, než člověk dostáhne kýženého cíle.

Jaké je na radnici momentálně nejaktuálnější téma?

Letos se nám podařilo získat několik dotací, takže se nejvíce věnujeme právě dotačním projektům. Čeká nás například již zmiňovaná oprava chodníku v části obce Pivovárka. Nedávno jsme vyhlásili výběrové řízení na stavební úpravy multifunkční klubovny zahrádkářů. Dále například chystáme výběrové řízení na výstavbu přírodní zahrady v mateřské škole.

Na co se ve vesnici nejvíce těšíte?

Nejvíce se těším, až budou všechny připravované akce hotové. Chtěla bych, aby byli všichni obyvatelé ve vesnici spokojeni.

Na co byste pozvala případné turisty?

K dominantám v Loučce patří farní kostel zasvěcený Dobrému Pastýři a nový zámek s překrásným parkem. V centru vesnice se nachází nejstarší zástavba bývalé selské usedlosti. K Loučce patří ještě místní část Lázy, což je taková malá horská vesnička. Je tam typická roubená valašská zvonice i dvě stě let stará lípa. Turisty bych pozvala i na pravidelné kulturní akce, třeba na živý betlém, který se prezentuje vždy na Štědrý den.

Vnímáte jako výhodu, nebo nevýhodu fakt, že starostujete menší obci většina lidí vás zná tedy osobně?

V obci jsem se narodila a po studiích zase vrátila. To, že mě většina lidí zná osobně považuji za velkou výhodu a vůbec mi to nevadí. Naopak i já znám místní , a vím tedy o jejich problémech a starostech.

Chtěla byste něco vzkázat obyvatelům Loučky?

Uvědomuji si, že se svou prací nezavděčíme všem, ale moc bych si přála, aby lidé ocenili práci a snahu celého obecního úřadu. Mladým lidem nabízíme ve vesnici nová stavební místa. Jejich děti mohou navštěvovat místní zrekonstruovanou mateřskou a základní školu. Přeji si, aby obyvatelé Loučky v naší malebné vesnici žili spokojeně. O to se na úřadě snažíme.