Podle sdělení radnice jsou aktuálně dokončené základové konstrukce a nadále probíhají úpravy vnějších ploch. Město nyní posuzuje podklady stavební firmy k žádosti o navýšení ceny za hlavní stavbu.

„Na začátku června jsme od zhotovitele obdrželi oznámení o přerušení prací na stavbě kulturního centra,“ připomněl starosta Rožnova Jiří Pavlica.

Hlavním důvodem podle něj bylo neschválení změny subdodavatele dřevěné konstrukce, společnosti Taros Nova, kterou společnost Navláčil, prokazovala svou kvalifikaci během veřejné soutěže. Změnu subdodavatele zamítli rožnovští radní kvůli riziku ztráty již schválené dotace ve výši 50 milionů Kč.

Výměna rozhlasového a varovného systému ve Valašském Meziříčí.
Městský rozhlas v Meziříčí prošel modernizací za téměř deset milionů korun

„Dalším důvodem pro přerušení prací byly nevyřešené vady v projektové dokumentaci, které nám byly zasílány průběžně. Jednalo se cca o sedmdesát výtek, z nichž 17 je skutečně opodstatněných, avšak nebrání a nebránily pokračování v realizaci stavby,“ řekl Pavlica.

Zmíněná lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany města pro porušení smlouvy o dílo zhotovitelem vypršela v pondělí 5. září. Ve čtvrtek 8. září pak uplynula lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele. Ani jedna ze stran této možnosti nevyužila a režim přerušení prací byl ukončen.

„Nyní očekáváme, že dojde k uzavření smlouvy mezi společností Navláčil a společností Taros tak, aby mohly pokračovat práce na dílenské dokumentaci a nebyl ohrožen termín dokončení stavby, na který je vázané získání dotace,“ sdělil Pavlica.

Otázkou prozatím zůstává možné navýšení ceny za kulturní centrum. Ta už nyní činí více než 360 milionů korun. Právě financování náročné stavby je nejčastěji terčem kritiky vedení města ze strany opozičních zastupitelů. Dodavatelská firma navíc nyní žádá navýšení ceny.

Vsetínská nemocnice pořídila díky evropské dotaci diagnostické monitory za více než dva a půl milionu korun.
Nové monitory usnadňují vsetínským lékařům vyšetření, pomáhají i při operacích

„Podpisem smlouvy jsme deklarovali, že chceme postavit centrum a zavázali že to splníme. Ovlivňují to ale některé podmínky, které se během stavby změnily. Jedna z nich je válka na Ukrajině. Ceny šly nahoru,“ vysvětloval na nedávném zasedání zastupitelstva zástupce firmy Navláčil.

Rožnovská radnice si podle starosty Pavlici k žádosti o navýšení ceny za hlavní stavbu vyžádala dodání podkladů, které by prokázaly mimořádné navýšení jednotlivých položek rozpočtu.

„Podklady, které jsme obdrželi, budeme posuzovat. Využití finanční rezervy až do výše 10 milionů korun, která byla schválena zastupitelstvem města, je poté v kompetenci rady města,“ uvedl starosta Jiří Pavlica.

Město má v současnosti na stavbu Kulturního centra získané dotace ve výši 65 milionů korun.

„Tyto dotace se budou s téměř stoprocentní jistotou zvyšovat. Aktuálně máme podanou žádost o navýšení dotace z 50 na 120 milionů korun a také jsme podali žádost o dotaci na vnitřní vybavení kulturního centra ve výši 30 milionů korun. Ze Zlínského kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 15 milionů. V ideálním případě získáme díky dotačním programům finanční podporu celkově ve výši 165 milionů,“ shrnul starosta města.