„Tato prevence se osvědčila. Ke krádežím stromků v obecních lesích dochází jen výjimečně,“ uvedl ředitel společnosti Městské lesy a zeleň Marek Netolička. Opatření se vztahuje na šestadvacet hektarů lesa, rozptýlených na více než sedmi stech hektarech městských lesů.

Chráněná místa budou označena výstražnými tabulemi. Na dodržování zákazu budou dohlížet čtyři členové Lesní stráže z řad zaměstnanců firmy a strážníci městské policie.

Před zloději budou chráněny také jehličnany uvnitř města. Stromy, které by se mohly stát terčem nenechavců, radnice nechá opatřit speciálním nástřikem. Jedná se o směs repelentů a ovčího tuku, která za pokojové teploty silně zapáchá.