Zasloužila se o rozvoj domácí paliativní péče, dnes je vedoucí úseku služeb domácí péče, kde vede tým padesáti lidí. Kolegové si jí váží pro její profesionální vztah ke klientům i spolupracovníkům, pro její spolehlivost, pečlivost a obrovské osobní nasazení. V minulém roce byla svému týmu velkou oporou v boji s pandemií i ve chvílích, kdy bylo potřeba zvládnout změny vyvolané slučováním dvou středisek Diakonie.

V uplynulých dnech převzala Lenka Kostelná ocenění v anketě Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2020. „Nominace mne potěšila a zároveň rozvířila myšlenky, co pro mne znamená a co může přinést,“ říká o úspěchu Lenka Kostelná.

Ocenění je podle ní příjemnou zpětnou vazbou na výsledky její práce v neziskovém sektoru, ve zdravotních i sociálních službách. „Vnímám, že jako oceněná jsem pomyslným reprezentantem široké škály lidí, se kterými jedeme na stejné vlně. Daří se nám zviditelňovat sociální témata společně, což má ten nejlepší význam. V profesi, která pomáhá lidem, pracuji moc ráda a ocenění je pro mne výzvou být u dění i nadále,“ dodává Lenka Kostelná.

Ocenění pro dlouholetou pracovnici meziříčské Diakonie potěšilo také místostarostku města Zdislavu Odstrčilovou.

„Jsem moc ráda, že se letos mezi oceněné řadí Lenka Kostelná, která pracuje v Diakonii Valašské Meziříčí přes dvacet let a je doslova pilířem této organizace. Patří k výrazným osobnostem s vizí rozvoje sociálních a zdravotních služeb i v rámci města Valašské Meziříčí a kraje. Skvělou a zodpovědnou práci Lenka Kostelná odvádí i jako vedoucí pracovní skupiny Senioři, která je součástí Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko,“ nešetřila chválou Zdislava Odstrčilová.