„Výstava bude otevřena od 7. července do 30. října a představí významné i skryté památky v okolí sýpky. Založena je na fotografiích Tomáše Prince, který jednotlivé stavby, sochy či významné přírodní památky zachycoval v průběhu času i světelných změn. Na padesáti panelech pak David Vávra ke každé složil verše a vykreslil je i jako plenérové skici,“ popsala kunsthistorička Simona Martínková, která se podílí na přípravě výstavy.

Okolí jezera Most, které řeší územní studie navrhující novou čtvrť.
Znovuzrození. Stával tam starý Most, u jezera dnes plánují novou čtvrť

Pod kreativním vedením Davida Vávry, který je známý jako průvodce v televizní road movie Šumná města, vznikla koncepce výstavy jako trasy pro návštěvníky Lemberka. Ti se mohou projít i projet po okolí, a přitom se mnohé dozvědět.

Jeden z veršů, který vytvořil David Vávra k výstavě:

Tam, kde bylo obilí,
duše se dnes posílí.
Volským okem koukni ven,
ve zmatku jdi posílen.

V loňském roce se mohli lidé poprvé s lemberskou sýpkou seznámit blíže díky výstavě Čestmíra Sušky. Ta se ale odehrávala před budovu, neboť sýpka samotná ještě nebyla v takovém stavu, aby mohli majitelé Lucie Havlová a Tomáš Hendrych dovnitř vpustit návštěvníky.

Nyní už je zajištěna střecha a rekonstrukce objektu dál pokračuje. Firma, která se specializuje na opravu historických objektů, kompletně vyměnila všechny latě a střešní krytinu včetně hřebenáčů, osazeny jsou i okapy na jihozápadní straně. Opraveny jsou také jednotlivé prvky krovu a další střešní části.

Sonda odhalila starou podlahu

Dále má dojít k vybourání vjezdu a jeho nahrazení dubovými dveřmi, případně renovaci staré dřevěné podlahy v přízemí, kterou odhalila sonda pod stávajícími deskami. Dále se plánuje výstavba sociálního zázemí, vyčištění studny, vybudování toalet se sprchou a kanalizace do žumpy. Záleží na tom, jak se bude dařit získávat peníze.

Současní majitelé koupili památkové chráněnou sýpku v roce 2019. Jejich plány zbrzdila pandemie covidu. Sýpka nabídne své prostory k setkávání, sdílení, vzdělávání a tvůrčí činnosti. Společně s rekonstrukcí se připravuje i obsahová stránka projektu.

Projekt obnovy parku Na Zahájce v Hruškách.
VIZUALIZACE: Ohniště i prolézačky. Park v Hruškách po tornádu znovu ožije

„Sýpka by měla žít. Budeme se snažit přizvat přátele výtvarníky, architekty, sousedy, řemeslníky, aby nám pomáhali vizi naplňovat. Představujeme si například, že každý rok by byl věnovaný jednomu tématu. K tomu bychom uspořádali výstavu a přednáškový cyklus, který by mohl vyústit v malé sympozium. I proto jsme se rozhodli založit spolek Sýpka Lemberk,“ uvedla již dříve Lucie Havlová.

„Nacházet nové využití pro staré budovy a objekty nás vždycky bavilo, proto volně navazujeme na naše aktivity v projektu Šumná města, kdy jsme se vždy zaměřili na jednu památku, která by stála za znovuoživení. A v minulosti se nám podařilo iniciovat zájem o nejednu z nich,“ doplnil Tomáš Hendrych.

Lucie Havlová je absolventka VŠCHT v Praze. Patnáct let pracovala pro britskou společnost ICI v oblasti prodeje technických polymerů ve střední Evropě. V roce 2004 s Tomášem Hendrychem založili společnost Happy Materials, která zastupuje veletrhy Messe Frankfurt a veletrh Achema. Happy Materials provozuje i českou knihovnu materiálů matériO, Galerii Kuzebauch a Šumnou bibliotéku. Od roku 2020 jsou rovněž majitelé barokní sýpky na Lemberku, kterou renovují a hodlají ji využívat ke kulturním účelům.

Tomáš Hendrych vystudoval obor choreografie a pantomima na Hudební a taneční fakultě pražské AMU. Jako herec pantomimického souboru Ladislava Fialky působil sedmnáct let v Divadle Na zábradlí v Praze. Od roku 2004 je s Lucií Havlovou spoluzakladatelem společnosti Happy Materials. Od roku 2020 jako spolumajitel barokní sýpky na Lemberku pečuje o její renovaci a o koncepci kulturních programů.

David Vávra je architekt, divadelník, básník a výtvarník, který se proslavil jako průvodce v televizní road movie Šumná města. Absolvoval stavební fakultu ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze. Je kmotrem Šumné bibliotéky, již založila a provozuje společnost Happy Materials. Jako kreativní ředitel se od počátku podílí na koncepci programů Sýpky Lemberk a je autorem básní a kreseb její první výstavy Lemberkem krok za krokem.