V prostorách, kde ještě před několika měsíci sídlilo dětské oddělení, jsou nyní čtyři další pokoje a zázemí pro zdravotníky. Opatření umožnilo snížit počet pacientů na pokojích. „Doby, kdy jich bylo v jedné místnosti až osm, jsou nyní už minulostí,“ uvedla mluvčí Plačková.

Léčebna dlouhodobě nemocných má nyní k dispozici celkem čtrnáct pokojů pro ženy a osm pokojů pro muže. V každém z nich je maximálně pět pacientů. „Rozšíření oddělení nám umožnilo umísťovat klienty podle jejich individuálních potřeb a zdravotního stavu. Máme nyní i místnosti po dvou, třech pacientech. Měli bychom zprovoznit i dva nadstandardní pokoje,“ vysvětlila vrchní sestra LDN Zdena Pivovarčíková. Zdůraznila, že na oddělení nepřibude lůžek, ale zvýší se komfort pacientů. Klienti, kteří zažili v minulých dnech stěhování, si změnu pochvalují.

„Je to příjemné. Máme víc klidu, my i naše návštěvy,“ uvedla devětasedmdesátiletá Ludmila Orságová z Karolinky. Na oddělení je už od března letošního roku, na sestřičky a lékaře ale nedá dopustit. „O maminku se starají výborně,“ potvrdil syn, který byl právě na návštěvě. Léčebna dlouhodobě nemocných ve vsetínské nemocnici poskytuje zdravotní péči těžce nemocným lidem, kteří potřebují doléčení a rehabilitaci po akutní nemoci nebo operaci.

Kromě běžných procedur elektroléčby, magnetoterapie a biotronové terapie nabízí fyzioterapii a rehabilitační cvičení pod odborným dohledem. Spokojenost s úrovní poskytovaných služeb nemocnice pravidelně sleduje prostřednictvím dotazníkového šetření. V uplynulém čtvrtletí ji klienti ocenili na „školní“ stupnici od jedné do pěti průměrnou známkou 1,33. Šetření se zúčastnilo téměř dvacet procent pacientů. V části dotazníku, který je určen reakcím, byla jedna pozitivní a tři negativní. Dvě z nich se týkaly denního režimu, jedna pak právě velkého počtu klientů na pokojích.