„Nabídne komplexní služby seniorům a zdravotně znevýhodněným lidem. Většina klientů budou starší lidé propuštění z nemocnice, kteří nadále vyžadují zvýšenou zdravotní a ošetřovatelskou péči,“ vysvětluje místostarostka Dagmar Lacinová (ČSSD).

Svou základnu tady budou mít také pracovníci terénní ošetřovatelské a domácí péče. Součástí zařízení bude denní stacionář pro deset klientů, oddělení se zvláštním režimem pro klienty se sníženou schopností komunikace nebo stařeckou demencí a půjčovna kompenzačních pomůcek.

Stavební dělníci pracují uvnitř budovy i na její fasádě. Léčebnu musejí zateplit a vyměnit v ní okna. „V lůžkové části necháme namontovat větší okna, aby ležící pacienti měli lepší výhled do okolí,“ prozrazuje vedoucí technického oddělení městského úřadu Zdeněk Bobek.

Celkové náklady dosáhnou 41,5 milionu korun. Zhruba tři čtvrtiny této částky pokryjí dotace z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Na zaplacení svého podílu si radnice vzala úvěr ve výši 11 milionů korun. „Je to největší investiční akce města v letošním roce,“ připomněla mluvčí úřadu Vendula Králová.

Rekonstrukce bývalé léčebny dlouhodobě nemocných představuje úvodní část ambiciozního záměru s názvem Seniorpark. „Druhá etapa bude spočívat v novostavbě domova pro seniory, která má vyrůst v sousedství domu sociálních služeb,“ upřesnil starosta Jiří Částečka (ODS).

Domov má zčásti nahradit zastaralé zařízení v místní části Podlesí, které se nachází v těsné blízkosti pozemků vyhrazených pro stavbu nové čtyřproudé silnice z Valašského Meziříčí do Vsetína. Totéž zařízení hodlá Zlínský kraj postavit ve Vsetíně.

Aby valašskomeziříčská radnice stavbu domova pro seniory podpořila, poskytla pro ni svůj pozemek. Nyní přišla další příznivá zpráva. Krajští radní schválili investiční záměr, který zde počítá se stavbou domova pro 84 klienty. Náklady byly vyčísleny na 132 miliony korun.

„Investice je podmíněna tím, že kraj získá státní dotaci v předpokládané výši 100 milionů,“ upozornila mluvčí krajského úřadu Gabriela Sýkorová Dvorníková. Pokud Zlínský kraj se žádostí uspěje, mohla by stavba nového domova pro seniory být hotova do konce roku 2013.

Josef Beneš