Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, které se o Cyklostezku Bečva stará, počítá s náklady přesahujícími 7,3 milionu korun. Cyklisté, kteří stezku v hojném počtu denně využívají, musí počítat s omezeními a objízdnými trasami. Jednotlivé lávky bude nutné během oprav uzavřít.

Vedení sdružení se před časem obrátilo na město Vsetín s žádostí o příspěvek na opravy jedné konkrétní lávky přes Bečvu v Janové, která je také součástí projektu rekonstrukce 14 dřevěných přemostění na cyklostezce do Velkých Karlovic.

Vedle této lávky se opravy týkají také přemostění v Halenkově, dvou lávek v Novém Hrozenkově a pěti v Karolince a Velkých Karlovicích.

„Vzhledem k vysoké návštěvnosti a také z důvodu poškození klimatickými vlivy je potřeba po více než deseti letech provést opravy tak, aby byly lávky bezpečné a provozuschopné,“ vysvětlil Jiří Růžička, starosta města Vsetín, které je největším členem svazku devíti obcí tvořících Sdružení Valašsko-Horní Vsacko.

Vsetínští zastupitelé rozhodli, že opravu janovské lávky, jejíž opravu patří k finančně nejnáročnějším a vyžádá si více než 1,6 milionu korun, podpoří dvěma sty tisíci.

„Dalších osm set tisíc pokryje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, šest set tisíc zaplatí z vlastního rozpočtu obec Janová,“ doplnil Růžička.

Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu, která přesahuje 7,3 milionu korun, požádalo sdružení o 85procentní dotaci jmenovaný Státní fond dopravní infrastruktury. Dotace byla nakonec schválena, ale pouze ve výši padesáti procent. Pro sdružení to znamená komplikaci, neboť se výrazně zvýšily podíly jednotlivých obcí. Dvě z původních 16 lávek tak musely být nakonec z projektu zcela vyjmuty.

Podle informací předsedy sdružení, starosty Velkých Karlovic Miroslava Koňaříka, začnou práce na mostech v tomto měsíci ve Velkých Karlovicích a budou postupovat po směru toku Bečvy.

„Budeme se snažit cyklisty co nejméně omezit, ale je jasné, že lávky budou muset být v průběhu oprav uzavřeny. Snažíme se nyní najít co nejvhodnější objízdné trasy,“ informoval Koňařík a dodal, že zmíněná lávka v Janové by měla přijít na řadu ke konci prázdnin či v září.