Své obory vystudovala v Brně a ve švédské Uppsale.

Ve Švédsku se při studiu podílela na záchranném archeologickém průzkumu místa, kudy měla vést dálnice. „Našli jsme pozůstatky osady z doby železné, ale nebyl to žádný zázrak,“ vzpomíná třicetiletá žena, která před půldruhým měsícem nastoupila do valašskomeziříčské pobočky Muzea regionu Valašsko.

Jak jste se ocitla na Valašsku?

Učila jsem na univerzitě v Olomouci, ale nebylo to přesně podle mých představ. Tak jsem se přihlásila do výběrového řízení na místo archeologa ve valašskomeziříčském muzeu. I když v Olomouci stále ještě přednáším.

Jaký je zdejší region z pohledu archeologa?

Proti jižní Moravě je o poznání skromnější. Ale například oblast Kelečska je na pravěké nálezy poměrně bohatá. Svědčí o tom i známý stříbrný poklad, nalezený v roce 1938 při vyorávání brambor.

Už vás tady něco zaujalo?

Pulčínské skály. Zdejší lidé se tam často ukrývali, když do kraje vtrhli Turci nebo kuruci. Chtěla bych prozkoumat, jestli ve skalách nezůstaly například nápisy nebo jiná svědectví o jejich přítomnosti.

Před dvěma lety našel náhodný návštěvník zámeckého parku v blízkosti valašskomeziříč­ského muzea starý a cenný bronzový poklad. Zaznamenala jste tuto událost? Co si o ní myslíte?

Je to vcelku neobvyklý poklad, protože místo jeho nálezu nebylo původní. Záhadou je, jestli ho v parku zapomněl sběratel nebo to byla součást „kontrabandu“. Rozhodně si myslím, že nalezené věci nepocházejí z tohoto regionu. Všechny nyní leží na mém pracovním stole. Chystám se je zdokumentovat a napsat o nich článek.

Je krize, a proto se lze domnívat, že muzea kvůli nedostatku peněz výrazně omezí archeologické průzkumy. Je to také případ Muzea regionu Valašsko?

Archeologické průzkumy bývají převážně záchranné. Jejich cílem je prozkoumat dané místo dříve, než se na něm začne stavět. Náklady hradí v plné míře investor, muzeum to nestojí ani korunu. Jiné to bývá s průzkumem lokality, která není bezprostředně ohrožena stavebními pracemi, nebo třeba při stavbě soukromého domu. V takových případech náklady jdou na účet muzea.

Budete spolupracovat s místními archeologickými nadšenci?

Ráda bych. Ze zkušenosti vím, že tito lidé – obrazně řečeno – znají v okolí každý kámen. Naše spolupráce může být oboustranně prospěšná.

Předpokládám, že s ohledem na počasí a krátkou dobu svého působení jste ještě žádný archeologický nález na Valašsku neučinila…

Zatím ne. Většinu času trávím v depozitáři, kde dávám do pořádku muzejní sbírky.