Čeho chcete ve funkci starostky ve funkčním období dosáhnout?

Budu spokojená s poctivě odvedenou prací a to nejen tou papírovou. Nápadů, které přispějí ke zkvalitnění života našich spoluobčanů je spousta. Prioritou je stavba školní kuchyně, vybudování technického zázemí u kulturního domu, využití budov, které vlastní vesnice k bydlení a mimoškolním aktivitám, navýšení počtu parkovacích míst a další. Je také na vedení dědiny vymyslet, jak všechny tyto představy naplnit tak, aby rozpočet zatížily co nejméně. Z dotací chceme v nejbližší době vybudovat školní hřiště, zafinancovat pořízení nového územního plánu, ale také například odborně ošetřit památné lípy ve vesnici.

Co je podle vás v současné době ve Študlově největší problém?

Nejen problémem, ale také výzvou, je vybudování kanalizace. Trápí nás ale také absence bytů pro mladé rodiny a s tím spojené snižování počtu lidí trvale žijících ve vesnici. V současné době balancujeme na hranici pěti set obyvatel. Závazkem je rovněž modernizace veřejného osvětlení v dědině a odkup pozemků pod místními komunikacemi.

Co vám naopak ve Študlově z pohledu starostky dělá největší radost?

Práce související s vybudováním již vzpomínaného školního hřiště. Mile mě totiž překvapili naši malí spoluobčané svojí informovaností a ochotou přiložit ruku k dílu. Těm, kteří takto pomohli, patří velký dík. Radost mi ale dělají všichni aktivní lidé v naší malé vesnici. Výborně u nás funguje Sbor dobrovolných hasičů. S příslibem intenzivnější spolupráce s radnicí přišli i členové Tělocvičné jednoty Sokol, na což se moc těším. Ženy dříve narozené se zase setkávají ve spolku Babinec a svými krásnými výrobky dokážou nadchnout i mladé maminky. Spousta akcí ve vesnici se neobejde bez hudebního doprovodu dechové hudby Študlovjanka. Študlov prostě žije. To mi dělá radost největší.