Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)  udělil obci pokutu už roku 2011. „Proti tomuto rozhodnutí jsme se odvolali. Podle nás bylo výběrové řízení čisté,“ prozradil starosta Miroslav Koňařík.

Poukazuje také na úspěšnost akce. „Ušetřili jsme až čtyřicet pět procent plánovaného rozpočtu,“ uvedl Koňařík.

ÚOHS před pár dny odvolání zamítlo.„Nesouhlasíme s tím. O dalším postupu budeme jednat v příštím týdnu,“ doplnil starosta.

Roku 2010 vypsalo vedení vesnice výběrové řízení na provedení první etapy opravy silnice z Nového Hrozenkova do místní části Velkých Karlovic – Podťaté.

Předpokládaná cena zakázky činila 24 milionů korun.  Účastnit  řízení se však mohly jen firmy s celkovým obratem minimálně 150 milionů korun ročně za poslední tři roky.

Podmínky byly podle závěrů ÚOHS  příliš přísné. „O veřejnou zakázku se totiž nemohli ucházet dodavatelé s nižším ročním obratem. Zadavatel se tím dopustil diskriminace,“ uvedla v rozhodnutí místopředsedkyně ÚOHS Eva Kubišová.

Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj dodává, že sankce je ještě mírná. Horní hranice možné pokuty se pohybuje okolo 800 tisíc korun. „Po přezkoumání jsem nenašel důvody, proč ji ještě víc snižovat,“ dodal Rafaj.

Vesnice má peníze zaplatit do dvou měsíců.

Proti rozhodnutí se její zástupci  nemohou odvolat.