Ohniskem ničivé nákazy je Horní Lideč. Nově vymezené ochranné pásmo zahrnuje katastr obcí Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Pulčín, Střelná, Študlov, Valašské Příkazy, Nedašova Lhota, Poteč, Smolina, Tichov a Valašské Klobouky.

Včelaři z uvedených vesnic nesmějí svá včelstva přemisťovat mimo ochranné pásmo a podle nařízení krajské veterinární správy musejí provádět preventivní opatření.

Mezi nimi například vyhledávat a utrácet neznámé či divoké roje, dezinfikovat úly a pomůcky, zjišťovat příčiny úhynů včelstev nebo pravidelně obnovovat staré úly.

Jiřina Jelínková