Stanoviště budou přemístěna následovně:

• Stanoviště č. 31 /MHD Rokytnice, Sychrov, Janišov/ – přemístěno na stanoviště č. 9
• Stanoviště č. 32 /MHD TES, Semetín, Jasenka, Rybníky/ – přemístěno na stanoviště č. 10
• Stanoviště č. 33 /MHD Jasenice, Ohrada/ – přemístěno na stanoviště č. 11
• Stanoviště č. 26 /Hošťálková, Přerov/ – přemístěno na stanoviště č. 14
• Stanoviště č. 27 /Kateřinice/ – přemístěno na stanoviště č. 15
• Stanoviště č. 28 /Růžďka/ – přemístěno na stanoviště č. 25