Odbor životního prostředí vsetínské radnice proto upozorňuje na nutnost pravidelných kontrol lesních porostů a v případě výskytu tohoto škůdce urychlenou likvidaci napadeného dříví. Informovala o tom mluvčí radnice Eva Stejskalová.

Oslabuje stromy

„Teplo a sucho nejen, že urychluje vývojový cyklus kůrovce, ale také při jeho delším trvání oslabuje stromy a zvyšuje jejich pravděpodobnost napadení,“ vysvětlila Soňa Haschková, která má na vsetínské radnici na starosti lesní hospodářství.

Napadené dříví co nejdříve vytěžit

Odborní lesní správci jsou si však tohoto rizika vědomi, a tak v těchto dnech důsledně monitorují množství odchycených brouků v rozmístěných stromových lapácích a feromonových lapačích. „Přes jarní a letní období je to náš nejdůležitější úkol, a když už se někde něco objeví, musíme okamžitě reagovat a napadené dříví vytěžit a asanovat dřív, než proběhne celý vývojový cyklus kůrovce,“ upozorňuje odborný lesní hospodář Dalibor Dušek, který skutečně v posledních dnech zaznamenal mírně vyšší odchyt tohoto škůdce.

„Ale stále ještě se to drží na normálním stavu. Kůrovec totiž postupuje z nižších do vyšších poloh,“ vysvětluje Josef Dobeš, správce státních lesů na Vsetínsku. Obava z šíření tohoto škůdce i na Vsetínsku je nicméně podle něj opodstatněná. „Velkým rizikem je pro naše lesy také dřevo, které odebírají místní pily z kůrovcových oblastí,“ dodává Dobeš. Podle odborníků se totiž vývojový cyklus kůrovce může dokončit i ve vytěženém dřevě.

„Proto je nezbytné, aby ochranná opatření proti jeho šíření důsledně dodržovali i majitelé pil a dřevozpracujících firem,“ upozorňuje Mária Porubová z odboru životního prostředí vsetínské radnice. Nejúčinnějším způsobem likvidace kůrovce ve vytěženém dříví je podle ní odkornění a asanace postřikem. „Napadené dříví se ale musí zpracovat přednostně. Jinak se vystavují riziku správního řízení a až statisícové pokutě,“ doplnila Haschková.