Bazén totiž vykazuje velké množství závad.

„Na podnět dodavatelské firmy Skanska jsme zahájili proces jakési předběžné přejímky stavební části. Závad jsme zjistili desítky,“ sdělil meziříčský zastupitel Jiří Nauš a upřesnil, že jde například o špatně položenou dlažbu, nerovné omítky, nevhodné umístění zdravotechniky, dveří či prahů, pro které bazén ztrácí punc bezbariérovosti.

Závady jdou podle Nauše na vrub nekvalitních dodávek materiálu, špatné práce i chyb v projektu. „Řadu z nich nelze odstranit, případně jen velmi obtížně. Teď nás čeká velký souboj o to, kdo odstranění nedostatků zaplatí a jaký důsledek budou mít na celý provoz,“ povzdechl si zastupitel.

Mluvčí společnosti Skanska Tomáš Princ upozornil, že stavba byla mimořádně náročná. „V jejím průběhu se měnil projekt a to způsobilo i zpoždění stavby,“ připomněl Princ s tím, že firma všechny kroky projednává s radnicí. „Sami máme zájem na co nejřívějším předání stavby podle projektu.

Proto jsme vyzvali investora k soupisu vad a nedodělků. Na jejich odstranění máme třicet dní,“ řekl mluvčí a dále poznamenal, že je třeba rozlišovat mezi všpatným provedením, k němuž se společnost Skanska hlásí a mezi chybami, které vyplynuly z nejasného projektu. „Jinak jsou už ale bazény napuštěny a zahájení zkušebního provozu je v rukou města jako investora,“ zdůraznil Princ.

Na krytý bazén se těší obyvatelé Valašského Meziříčí už deset let, kdy se o něm začalo poprvé vážně mluvit. Kvůli nedostatku peněz byla ale jeho realizace několikrát odložena. Starosta Jiří Částečka ale slíbil, že si lidé v bazénu zaplavou už v květnu. „Hned poté, co dodavatel opraví závady,“ řekl Částečka.

Stavba si vyžádá sto čtyřicet milionů korun. Kvůli úsporám byl z původního záměru vypuštěn venkovní výplavový bazén s toboganem a jinými atrakcemi.