„V minulosti bývali vedením vsetínské kroniky skutečně pověřováni výhradně muži. Dnes už máme druhou kronikářku ženu,“ potvrdila trend místostarostka Vsetína Iveta Táborská.

Kronikářky mají také v Dolní Bečvě, ve Francově Lhotě, v Horní Bečvě, na Pulčíně, ve Valašské Bystřici, ve Viganticích, ve Veselé nebo také v Zašové.

Mezi ty nejstarší patří pětaosmdesátiletá kronikářka Pulčína Ludmila Vráželová. „Píši více jak třicet let. Můj otec byl kronikář. Internet nemám, upřednostňuji kontakt s lidmi,“ prozradila kronikářka z Pulčína.

Podle zástupce ředitele vsetínského státního okresního archivu historika Zdeňka Pomkla mají současní kronikáři mnohem větší volnost ve výběru témat. „V různých historických obdobích se práce kronikáře města či obce lišila. Například po roce padesát často museli psát zprávy poplatné režimu. Z tohoto období proto pochází spousta dokumentů o zemědělské výrobě,“ přiblížil tehdejší situaci Pomkla.

Podle něj současným zapisovatelům zpráv rovněž hrozí, že mohou podlehnout přílišné subjektivitě. „Je třeba ohlídat, aby kronika nebyla zaměřená jen na tu oblast, která zajímá samotného kronikáře,“ vysvětuje historik.

Kromě většího výběru témat se současní kronikáři potýkají také s obrovským množstvím zdrojů informací. „Je možné čerpat z internetu, z novin i z návštěvy samotných akcí. Já však nejčastěji vycházím z obecního zpravodaje,“ prozradila například kronikářka ze Zubří Zdeňka Janošková, která si své znalosti chystá prohloubit v kurzu pro kronikáře.

Z obecního listu čerpá také například kronikářka ze Zašové. „Problém je v tom, že některé spolky s vámi dostatečně nespolupracují,“ upozornila na jedno z úskalí této profese Anna Porubová, která převzala místo kronikáře po svém muži.

Jiné organizace si zase prezentaci o své činnosti důsledně hlídají. „S kronikářkou Vigantic jsme v kontaktu. Pravidelně jí zasíláme výroční zprávu,“ sdělil například starosta hasičského sboru ve Viganticích Petr Klust.

Kromě kronik měst a obcí není neobvyklé, že některé spolky sídlící na Valašsku si vedou své vlastní kroniky. „Máme v ní veškeré záznamy o naší činnosti,“ řekl například myslivec Vladislav Šena.