O prosazení referenda ve věci multifunkčního areálu se jeho odpůrci snažili již na zastupitelstvu, které se konalo v polovině dubna. Tehdy se většina zastupitelů zdržela hlasování.

Odpůrci megalomanské výstavby jak sami projekt často nazývají se nicméně rozhodli referendum vybojovat, a tak s petičními archy, které se pro něj vyjadřovaly, obešli město a nasbírali daleko více, než je minimální počet potřebných podpisů.

Mezitím se ale koalice v čele se starostou Lubomírem Vaculínem rozhodla, že referendum přece jen podpoří.

„V polovině dubna jsme pro referendum nehlasovali z toho důvodu, že jsme nesouhlasili s usnesením, které bylo předloženo. Názor obyvatel nás ale zajímá, proto jsme se rozhodli o referendu hlasovat znovu v novém znění,“ vysvětlil starosta Vaculín.

Bývalý areál domova pro seniory v Podlesí.
Z bývalého domova důchodců v Podlesí bude zóna s osmdesáti byty a wellness

Opakované jednání

Přestože měla koalice o podpoření referenda jasno už na zastupitelstvu, které se konalo 11. května, k hlasování o něm nakonec vůbec nedošlo. Zastupitelům totiž chyběl jeden hlas k tomu, aby si vůbec odhlasovali svůj program.

„Bod týkající se referenda se na zastupitelstvu diskutoval asi hodinu a v závěru došlo k tomu, že se jeden z koaličních zastupitelů vzdálil, aby vyřešil pracovní telefonát, starosta si asi nevšiml, že mu chybí jeden člověk a dal o schválení programu hlasovat. Jeden hlas chyběl, a tak se podle zákona muselo zastupitelstvo ukončit,“ popsal tehdejší situaci člen opozice Vlastislav Janků.

Zastupitelstvo se proto sešlo opět, a to ve čtvrtek 18. května, přesně týden po svém fiasku. Zde se jednak úspěšně schválil program, jednak referendum, které se uskuteční v polovině června.

Ilustrační fotografie.
Proti areálu v Zubří sepsali lidé petici

I když by se mohlo zdát, že opozice a další odpůrci multifunkčního areálu konečně dosáhli svého, opak je pravdou. V podobě, v jaké se referendum schválilo, vidí samé nevýhody. Svůj nesouhlas vyjadřují všemožnými prostředky. Jedním z nich bylo demonstrativní odkráčení ze zasedací místnosti.

„Ještě než začneme, musím upozornit na to, že oznámení o konání zastupitelstva bylo vyvěšeno na úřední desku nikoliv sedm dní předem, jak je to zákonem stanovené, ale pouze šest dní předem, nebudeme se proto zastupitelstva účastnit, nechceme jednat protiprávně,“ oznámil člen opozice Vladimír Krupa, načež se svými kolegy vstal a odešel.

„Ještě den předem jsme měli schůzku zástupců všech politických stran, kde jsme se o nadcházejícím zastupitelstvu i referendu bavili, nikdo z nich na tuto skutečnost neupozornil. Prověříme, zda došlo k pochybení, ale zastupitelstvo zůstalo usnášeníschopné.“ reagoval na čtvrteční gesto opozice starosta Vaculín.

Retrospektivní výstava s názvem Svatba včera a dnes je od 18.května 2017 k vidění v galerii Petrohrad v Zubří.
OBRAZEM: Projděte si výstavu Svatba včera a dnes

Dva důvody nesouhlasu

Proč odpůrci proti schválení referenda v novém znění zbrojili, má dva důvody. „Nesouhlasíme s otázkou, která je velmi dlouhá a složitá, a s termínem referenda. Nechceme jej v polovině června, ale až v termínu voleb do Poslanecké sněmovny,“ konstatoval odpůrce areálu a člen petičního výboru Martin Novák.
Vysvětlil, že referendum s volbami by jednak bylo finančně méně náročné, jednak by pravděpodobně byla větší účast.

„Vyhlášení referenda v červnu jsme doporučili proto, že 30. června mám podepisovat smlouvu s realizátorem stavby areálu, takže názor obyvatel chci znát ještě předtím,“ objasnil starosta.

Doplnil, že co se týká financí, říjnový termín by peníze neušetřil.

„Nemůže být stejná komise u voleb a u referenda a také by se musely všechny potřebné věci, jako například volební urna, kupovat dvakrát,“ podotkl Vaculín.

S tím, že by referendum mohlo skončit negativně a tím pádem ukončit výstavbu multifunkčního areálu, je starosta smířený.

„Výsledek referenda bude závazný a nelze jej nijak ovlivnit. Jen se stále pozastavuji nad tím, proč se referendum o něčem, co má město rozvíjet, vůbec koná,“ uzavřel starosta Zubří Lubomír Vaculín.

Pracovníci Nadačního fondu Jonášek připravili pro všechny generace 7. ročník akce Jonáškovo zábavné odpoledne. V zámku Kinských a přilehlém parku si v sobotu 20. května a v neděli 21. května návštěvníci užili bohatý program.
OBRAZEM: Jonáškovo zábavné odpoledne v zámku Kinských