„Jejich role bude spočívat zejména v pomoci postiženým lidem,“ informoval o výsledcích schůzky se zástupci Českého červeného kříže, Charity, Diakonie a ADRA referent krizového řízení městského úřadu Václav Zelenka.

Členové organizací přislíbili pomoc při zajištění provozu skladu humanitární pomoci a evakuačních míst, při nouzovém ubytování a stravování postižených osob a pořádání materiální nebo finanční sbírky ve prospěch těchto lidí.

„Patříme k nemnoha městům Zlínského kraje, kde může Charita poskytnout také tři speciálně vyškolené dobrovolníky pro psychologickou, duchovní a sociální pomoc obětem,“ řekl referent.

Zástupci humanitárních organizací mají dva měsíce na to, aby svou pomoc radnici konkretizovali. „Jejich nabídka se pak stane závaznou součástí krizového plánu města,“ doplnil mluvčí radnice Josef Beneš.