Díky propadu příjmů ze sdílených daní v loňském roce zeje nyní v nejedné obecní pokladně pořádná díra. Starostové tak musí šetřit doslova, kde se dá, odkládat plánované investice nebo se zadlužovat.

Do svízelné situace se kvůli tomu dostali například ve Střelné. Na příjmové stránce pochybělo vloni obci sedm set tisíc korun, což v celkovém rozpočtu pěti milionů představuje významné procento.

Částečným řešením je maximální úspora na straně výdajů, byť ani zde už příliš možností nezbývá. „Začali jsme to řešit už i po personální stránce, kdy jsme po odchodu účetní na mateřskou nevzali žádnou náhradu,“ přiblížil starosta Střelné Petr Kráčmar. Účetní nyní zpracovává část agendy na dohodu o provedení práce, zbytek zastanou starosta s místostarostou. „Tímto způsobem ročně ušetříme sto padesát tisíc korun, což je pro nás celkem dost,“ poznamenal Kráčmar.

Co se investování týče, obec omezila v podstatě veškeré své plány na jeden jediný, a tím je kompletní odkanalizování obce. „Celkové náklady budou předběžně šedesát milionů korun. Sedmdesát až osmdesát procent by měla pokrýt dotace,“ přiblížil starosta.

To však při nejméně optimistické variantě znamená, že Střelná bude muset zaplatit asi dvacet milionů korun, což představuje čtyři roční rozpočty obce. „Budeme se muset zadlužit a současně to bude znamenat zmrazení veškerých dalších investičních akcí v obci na patnáct až dvacet let,“ odhadoval Petr Kráčmar.

Ze stejných kolejí nevybočují ani další valašské obce. Propad příjmů pocítili například ve Zděchově. „Neřeknu nyní přesné číslo, ale řádově se pohybujeme ve statisících. Proto jsme letošní rozpočet plánovali velmi rozvážně,“ potvrdil starosta Zděchova Tomáš Kocourek.

V plánu investic proto zbylo letos místo v podstatě na jedinou akci, dokončení rekonstrukce koupaliště. „Jsme poměrně malá obec a tato akce je pro nás sama o sobě velmi rozsáhlá,“ poznamenal Kocourek. Dodal, že celkové náklady na stavbu představují 20,5 milionů korun. Šestnáct a půl milionu získal Zděchov formou dotace.

Opravené koupaliště chtějí ve Zděchově otevírat ještě letos. Veškeré další investice menšího rozsahu proto museli jít pro letošek stranou. „Chtěli jsme například vybavit zahradu školy novým zařízení, ale na to už prostředky tento rok nebudou,“ prozradil Kocourek.

Podle jeho slov ani nejde šetřit jinak než odkládáním investic. „Na provozních výdajích uspoříme pouze tisícové částky a to nám příliš nepomůže,“ povzdechl si starosta.

Od některých plánovaných nákupů museli upustit také v Jablůnce. Hlavní zdroj financování výdajů obce, daňové příjmy, byly totiž vloni o patnáct procent nižší. To představuje propad přibližně 2,3 milionu korun. „Chtěli jsme investovat například do nákupu frézy na odklízení sněhu nebo do oprav obecních bytů, ale nemůžeme to letos udělat,“ zhodnotil situaci starosta Jablůnky Čeněk Hajný.

Prioritou pro letošek tak zůstává dokončení rozsáhlé a finančně náročné investiční akce, dobudování kanalizace a čistírny odpadních vod.