Zatímco se všeobecně snaží šetřit, kde se dá, a některá radikálně škrtají naplánované investiční akce, jiná hledají šetrnější cesty k překlenutí krizových časů anebo si vytvářejí rezervy.

Ve Vsetíně po vyhlášení nouzového stavu přijal městský úřad mimořádná opatření, kterými se snaží předejít případnému zadlužení města.

„Naše predikce propadu daňových příjmů se, bohužel, naplnila. Aktuální deficit oproti plánovaným příjmům činí 35 milionů korun. Do konce roku počítáme s dalším poklesem přibližně o pět milionů měsíčně oproti stejnému období roku 2019,“ uvedla vedoucí finančního odboru radnice Jana Matochová.

Celkový propad příjmů městského rozpočtu tak podle odhadů dosáhne k závěru letošního roku více než 50 milionů korun. Tato ztráta sice bude snížena o kompenzační bonus státu ve výši 32,5 milionu korun (1 250 Kč na občana), ale i tak zůstanou plánované příjmy města výrazně nenaplněny.

Nejen vedoucí pracovníci úřadu, ale i ředitelé příspěvkových organizací byli proto již před časem vyzváni, aby ve svých rozpočtech našli úspory, přehodnotili nutnost plánovaných investic a případně je odložili na příhodnější dobu.

„Celkově se nám tak podařilo najít úspory za více než 43 milionů korun. Ušetříme na provozu městského úřadu, příspěvkových organizací a zastavili jsme některé investiční akce, které snesou odklad,“ řekl vsetínský starosta Jiří Růžička.

Dočasně zastaveny jsou tak například rekonstrukce hřiště u ZŠ Ohrada, stavba autobusové točny v sídlišti Sychrov a zredukováno jsou rozšíření a modernizace kamerového systému městské policie. Plošně také snížili příspěvek města na provoz městských příspěvkových organizací. Více než čtyři miliony se mají uspořit na provozu městského úřadu ve Vsetíně.

„Také v roce 2021 počítáme s propadem příjmů oproti loňsku o 50 až 60 milionů korun, a s tímto předpokladem pracujeme i při tvorbě návrhu rozpočtu,“ dodal vsetínský starosta.

Propad zůstatku peněžních zdrojů v pokladně Uherského Hradiště činil podle radničního mluvčího Jana Pášmy v polovině tohoto roku (proti předcházejícím rokům) zhruba 50 milionů korun. To však bylo podle něj v souladu s očekáváním a město výpadek krylo zahájením čerpání nově uzavřeného úvěru, který nahradil původně plánovaný prodej cenných papírů.

„Přesto, že propad hodnoty portfolia byl odhadován na desítky milionů korun, podařilo se zvýšit hodnotu portfolia města na úroveň stavu před nouzovým stavem,“ doplnil Jan Pášma.

Radnice v prvním pololetí poměrně razantně upravovala rozpočet, neboť byla očekávána druhá vlna pandemie. V tu dobu také vznikly rezervy určené na případné krytí potřeb v důsledku dopadů koronaviru, a to jak v provozu města, tak i jeho organizací.

„Hospodaření města se očekává v souladu s upraveným plánem. Z tohoto důvodu město v současné době nebude navrhovat omezení investic ani běžného provozu. V rámci přípravy rozpočtu na další období však dochází k úpravám projednávaných návrhů na období 2021-2023. Ty se týkají jen běžného provozu a v plánu investic zatím nedochází k žádným korekcím,“ upřesnil Jan Pášma.

Proměnu letos doznal také rozpočet města Zlín. Tam kvůli propadům v daňových příjmech museli pozastavit sérii připravených investic celkově za 137,440 milionu korun. Tamní původně plánovaný rozpočet roku 2020 počítal se sdílenými daňovými příjmy ve výši jedné a čtvrt miliardy korun.

Odhady však hovoří o jejich až 20procentním propadu. Už v září byly proto podle mluvčího zlínského magistrátu Tomáše Melzera zrušeny například opravy školní jídelny Hradská, objektu sociální rehabilitace Zlín, nebo třímilionová dotace společnosti Nemovitosti města Zlína na rekonstrukci zámeckého parku Klečůvka. Přesto mají 22. října zlínští zastupitelé rozhodovat o uvolnění peněz na původně zastavené investice.

„Ve hře je 27 milionů korun na třetí etapu Vodního biotopu v Centrálním parku na Jižní Svahy, konkrétně na část označenou Kráter, dále pak 28 milionů korun na rekonstrukci 25metrového bazénu a dva miliony korun na obnovu městského tržiště Pod kaštany,“ sdělil Tomáš Melzer.

Na dotaz Deníku, jak jsou na tom příjmy do radniční pokladny Kroměříže a z toho vyplývající případné investiční redukce, dorazila strohá odpověď.

„K dnešnímu dni eviduje město Kroměříž propad daňových příjmů zhruba o 30 milionů korun,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.