Nahradí ve funkcích bývalou starostku Sylvu Kristkovou a místostarostu Aloise Bayera. Oba k 5. květnu na své funkce v plném rozsahu rezignovali. Jako důvod oba uvedli pocit ze ztráty podpory u většiny zastupitelů. Nově zvolený starosta vesnice poděkoval bývalému vedení dědiny za odvedenou práci.