„Vesnice bude hospodařit s rozpočtem ve výši patnáct milionů korun. Obecní zastupitelstvo tak bude muset buď zastavit investice, nebo omezit stávající kvalitu služeb,“ vysvětlil Valašskému deníku tajemník meziříčské radnice Josef Matocha.

V případě oddělení rozpočet vesnice zatíží běžné výdaje, jako jsou náklady na činnost zastupitelstva. Náklady na patnáct zastupitelů a pět radních se vyšplhají na 1,5 milionu korun. 2, 04 milionu korun bude obec stát místní správa, a to v případě, že bude zaměstnávat tři úředníky.

Za údržbu silnic vesnice zaplatí přes dva miliony korun. Za bezpečnost a pořádek 1,14 milionu, a to jen v případě, že se rozhodne využívat služeb meziříčské městské policie.

Provoz školy a mateřinky bude stát 1,5 milionu korun, projekt čistá řeka Bečva 800 tisíc korun, komunální služby 620 tisíc, osvětlení 480 tisíc, provoz knihovny 470 tisíc, údržba fotbalového hřiště a podpora sportovních oddílů 400 tisíc korun.

Náklady na pitnou vodu se vyšplhají ke 400 tisícům, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň bude stát 290 tisíc, požární ochrana 210 tisíc korun. V případě odtržení Krhová také vezme na svá bedra dlouhodobé pohledávky zhruba ve výši 5,7 milionů korun.

Výbor počítá s nižšími výdaji

„Ušetřit vesnice může jedině na provozních nákladech. Tím se ale dramaticky sníží komfort života tamních obyvatel,“ poznamenal Matocha.

Přípravný výbor v Krhové, který chystá odtržení od města, souhlasí s příjmovou částí rozpočtu, jak ho spočítala meziříčská radnice.

Počítá ale s nižšími výdaji. Jeho kalkulace se s městskými výpočty rozchází o čtyři miliony korun. „Jsme velmi zodpovědní a já musím obyvatele Krhové ubezpečit, že náš rozpočet bude vyrovnaný,“ řekla Sylva Kristková z přípravného výboru.

Například přes milion korun obec ušetří za městskou policii. „Proč bychom si platili strážníky, když může tuto činnost vykonávat státní policie?“ podivila se Kristková.

A další milion může Krhová uspořit na komunálním odpadu. Technické služby ve Valašském Meziříčí jsou prý předražené.

„Zbudou nám i peníze na investice, počítáme se čtyřmi miliony,“ vypočítala Kristková.

Zvládneme více, když budeme spolu

Co zaměstnává ekonomy na obou stranách barikády je lidem ve městě lhostejné. „Myslím si, že se lidé v Krhové stali rukojmími těch, co prahnou po moci,“ řekl například Marian Fiala.

A meziříčští politici jsou zajedno v tom, že tratit na separaci budou obě strany.

„Myslím, že společně jsme schopni toho dokázat více. Zároveň jsem ale přesvědčen, že když bude Krhová rozumně hospodařit, může i získat,“ vyslovil se meziříčský starosta Jiří Částečka.