Starostové či jiní zástupci obcí budou odpovídat i na to, které investice plánují do vodovodních řádů, čistíren odpadních vod či kanalizačních sítí.

„Už nyní víme o minimálně padesáti obcích, kde je vody nedostatek či se v průběhu roku dokonce ztrácí a musí se tam dovážet. Chceme tento problém řešit, k tomu je ale nutné mít maximální množství informací,“ vysvětlil smysl dotazníků náměstek hejtmana Josef Zicha.

STAROSTOVÉ NA VALAŠSKU CHYSTAJÍ VLASTNÍ OPATŘENÍ

Kraj rozeslal dotazníky elektronicky, na jejich vyplnění mají starostové čas do konce srpna. Hejtmanství poté získané odpovědi vyhodnotí, v případě potřeby si vyžádá doplňující informace. Pode Josefa Zichy hned v prvních dnech po rozeslání vyplnilo dotazník více než 120 obcí.

Potíže s vodou pociťují starostové obcí v kraji různě intenzívně. S nedostatkem soupeří například Provodov na Zlínsku.

„A to dlouhodobě. V minulosti jsme se potýkali s menší vydatností vrtů na pitnou vodu, což se nyní snažíme vyřešit vybudováním posilového vrtu. S dešťovými vodami máme opačný problém, zejména při přívalových deštích,“ popsal starosta Marek Prachař.

V Růžďce na Valašsku bojovali s nedostatkem vody především vloni.

„Letos u nás žádné extrémní problémy se suchem nejsou. Teď nás více trápí přívalové srážky, které nám ničí cesty,“ uvedl starosta Růžďky Martin Havlena.

V letošním roce jsou podle něj zásoby podzemní vody slušné.

„Nemuseli jsme dělat žádná opatření, jako loni, kdy si lidé stěžovali na sucho a snižování hladiny vody ve studnách. Bojujeme však s kůrovcem, který se šíří velmi rychle a stromy se mu kvůli nedostatku mízy nedokážou bránit,“ poukázal na jiný problém Havlena.

Ve Zděchově, jiné valašské obci, místní lidé suché období tolik nepociťují díky napojení na vodní nádrž Stanovnice.

„Sucho tedy není tak strašné. Samozřejmě ho ale pociťujeme a pozorujeme i úbytek vody ve Zděchovce, což má velký vliv na lesní hospodaření a šíření kůrovcové kalamity. Snažíme se s vodou dobře hospodařit a plánujeme opatření, abychom pomohli zadržovat vodu v krajině,“ netají starosta Zděchova Tomáš Kocourek.

NOVÉ PROJEKTY OBCÍ

Vodu chtějí zachycovat také v Liptále, byť podle starosty Milana Dani jsou na tom ve vesnici s jejími zásobami zatím relativně dobře.

„Přesto připravujeme výstavbu dvou rybníků a plánujeme i třetí, aby na každém přítoku Rokytenky byl nějaký zachycovací prvek na vodu,“ popisuje Daňa.

V Liptále chystají také jiný velký projekt, který má řešit nakládání s vodou na zpevněných plochách.

„Požádali jsme o dotaci na výměnu asfaltových a nepropustných ploch za propustné. Sucho se nám zatím vyhýbá a není v tak velkém měřítku jako v jiných částech republiky, ale v dalších letech nás bohužel nemine. Proto je každá aktivita a snaha vítaná,“ domnívá se Milan Daňa.

SUCHEM JE ZASAŽENO 40 PROCENT ÚZEMÍ

Problémy s vodou jsou následkem několikaletého poklesu průměrného ročního srážkového úhrnu.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu z první poloviny letošního srpna je 39,6 procenta území České republiky zasaženo půdním suchem. Problém se týká i míst ve Zlínském kraji, například na Valašskokloboucku či Zlínsku.

Hejtmanství hodlá reagovat konkrétními kroky. Už nyní například avizuje, že podpoří tvorbu projektových dokumentací pro napojení obcí či městských částí na vodovodní řády vodárenských společností, nebo vzájemné propojení obcí vodovody tak, aby bylo zajištěno více zdrojů pro jejich zásobování vodou v obdobích sucha.

Další reakcí Zlínského kraje na nepříznivý vývoj v oblasti vodohospodářství je maximální podpora výstavbě nového vodního díla u Vlachovic v Mikroregionu Jižní Valašsko.

Bude mít objem 29,1 milionu metrů krychlových. Pro porovnání Karolinka má 7,39 milionu metrů krychlových, Slušovice 9,9 milionu, Brněnská přehrada 17,7 milionu.

AUTOŘI: Heda Greplová, Michal Burda