Kraj jako zřizovatel je totiž zatím skoupý na slovo. Jisté je tak zatím jen to, že se kvůli hrozící krizi ve čtvrtek mimořádně sešla bezpečnostní rada. A jaký je oficiální výstup, jak jej hejtmanství zaslalo médiím v tiskové zprávě?

„Ačkoliv jde o spor lékařů s vládou, v případě, že nenajdou společné řešení, to bude mít dopad na občany i v našem kraji, a proto my musíme mít a také máme variantní scénáře řešení reagující na vývoj dané situace. Tyto scénáře však nebudeme zveřejňovat s ohledem na to, že vývoj může být velmi dynamický, a proto nechceme, aby se šířily informační šumy nebo dezinterpretace,“ sdělil v ní hejtman Stanislav Mišák. Dodal, že každopádně varianty řešení, které se budou dále propracovávat a precizovat, musí zajistit v našem kraji akutní zdravotní péči pro naše občany,“ uvedl hejtman. Konkrétnější nechtěl být ani po přímých dotazech novinářů.

V čem scénáře spočívají?

Reagují na vývoj situace a nechceme zanášet zbytečné nepokoje a šumy mezi občany. Pouze říkáme, že byť nejsme účastníci sporu, nemůžeme nečinně přihlížet, ale musíme zvažovat určitá opatření tak, abychom občanům zajistili akutní zdravotní péči. Samozřejmě po přechodnou dobu. Protože jinak chceme, aby byla řádně zabezpečena v plném rozsahu.

Kterých oddělení se to především týká?

Bezpečností rada byla rámcově informována, ale tyto věci by zase zbytečně zaváděly určitý nepokoj mezi občany.

V čem by vámi uváděný šum spočíval?

Situace se vyvíjí a v podstatě dnešní zpráva je zítra stará a může zavádět, dezinterpretovat informace. Stav není finální a nelze z něj vyvozovat. Samozřejmě musíme reagovat na všechny možné scénáře. Nevíme, jak se to bude vyvíjet, protože nejsme účastníci sporu.

Kolik je tedy variant?

Počet bude záležet na vývoji situace.

Znají ředitelé nemocnic všechny varianty, které připravujte?

Základní rámcové ano.

Připravují a navrhují je oni nebo spíše kraj?

Je to samozřejmě věcí managementu těchto nemocnic, kteří se znalostí problematiky tyto záležitosti navrhují, ale také současně konzultují se zřizovatelem. Tedy krajem a příslušnými odborníky na kraji.

Je Zlínský kraj připraven eventuelně dát, kdyby je měl, volné finanční prostředky pro navýšení mezd lékařů ve výpovědích?

Zdravotní péče má být uhrazena ze zdravotního pojištění, na to si ho všichni platíme. A součástí zdravotní péče je také náklad související s platy lékařů, zdravotních sester, zdravotního personálu. A ta má být řádně zaplacena. Je-li problém zdravotních pojišťoven v tom, že nemají dostatek zdrojů. Třeba proto, že stát ne zcela plně hradí nebo srovnatelně hradí za státní pojištěnce.

Souhlasíte s krajní variantou ministra zdravotnictví, že by ve stavu nebezpečí lékaři do zaměstnání přijít museli?

Je třeba si uvědomit, že když by stát případně vyhlásil třeba stav nouze, lze nařizovat pracovní povinnost fyzickým osobám. V případě stavu nebezpečí lze pouze žádat nebo nařizovat výpomoc, tam je samozřejmě úplně jiný právní rozdíl. Je to věc, která doufám, že vůbec nenastane. Věříme, že se tento spor mezi lékaři respektive úhradou za poskytovanou zdravotní péčí a z toho odvíjející se zdroje pro platy lékařů, zdravotních sester a zdravotního personálu narovnají. Protože je to i jakýsi vnitřní dluh do systému.

Kdy se bezpečnostní rada opět sejde?

Samozřejmě podle potřeby tak, jak se situace bude vyvíjet, jaké budou změny, na co bude potřeba zareagovat.

Existuje představa v jakém časovém horizontu sdělíte veřejnosti, jaké konkrétní strategie budou?

Do 1. března, byť jsou lékaři ve výpovědi, tak jsou v pracovním poměru. Budou plnit své povinnosti vyplývající z jejich pracovně právního vztahu a výsledná varianta, je právě k tomu prvnímu březnu. Prvního března nelze situaci řešit, proto se situací musíme zaobírat už nyní.

Situace se stále vyvíjí. Mění se například počty výpovědí? Například, že někteří lékaři je stahují?

Musíme vycházet z toho, že situace se může vyvíjet tak či onak. Nevíme, proto toto nebudeme moc komentovat, aby se nedělali zbytečné zmatky.

Je možné, že by do regionu přijeli slovenští lékaři?

O tom nechci spekulovat.

Je Zlínský kraj připravený jednat s ministrem zdravotnictví o jeho postoji o tom aby případně zatlačil na pojišťovny, aby změnili systém úhrad?

Požádali jsme jej, aby přišel na jednání hejtmanů 15. ledna do Brna, kde se uskuteční jednání Asociace krajů. To je ústředním tématem setkání. Budeme po něm chtít, aby situaci řešil.

Zlínský deník na FacebookuZlínský deník na Twitteru