„Není to žádné překvapení. Návrh čeká ještě třetí čtení, ale to bude už jen formalita. V úsilí ale nepolevím,“ uvedl Jurčík s tím, že alespoň jedno drobné vítězství kraj slavit může. Přiměl ministerstvo životního prostředí (MŽP), aby vydalo prováděcí pokyn, jak k dotčeným obcím od roku 2008 přistupovat.
Vesnice, které na projektové dokumentaci k odkanalizování začnou letos alespoň pracovat, může sankce minout. „Chceme dosáhnout ještě toho, aby se pokyn objevil ve věstníku pro kraje a města a aby tam bylo podrobně a srozumitelně popsáno, jak lze dostat výjimku,“ upřesnil Jurčík.

Dodržování vodního zákona budou kontrolovat vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností či kraje. Zpočátku ale budou shovívavé. Moc možností, jak sehnat na drahé stavby finance, vesnice podle Jurčíka nemají. „Ministerstvo zemědělství uvolní řádově desítky milionů ročně, programy MŽP jsou zaměřeny spíše na větší sídla. Pak už zbývají jen dotace z unie,“ řekl.

Obce, které chtěly peníze z Evropské unie získat už příští rok, si o ně musely požádat už letos. „Platí pravidlo, že deset procent z celkové částky bude spolufinancovat kraj. Pro příští rok jsme pro to vyčlenili dvacet milionů korun,“ řekl Jurčík. Jak budou vypsány termíny na další rok, zatím není jasné.
Žádat o dotace z Evropy chtějí například Dobrkovice. „Teď necháváme dělat rozbory vody z kanalizačních výpustí i z potoků nad a pod obcí. Po jejich vyhodnocení požádáme o výjimku,“ uvedla starostka Hana Důbravová.

Odkanalizování vesnice by podle ní přišlo na dvacet milionů korun. „Udělat se to musí. Záleží na okolnostech, ale určitě využijeme evropských dotací. Nemám svědomí na to zadlužit obec na několik desítek let,“ dodala. Prodloužit pro vesnice lhůtu na odkanalizování odpadních vod do roku 2010, jak to platí pro větší sídla, se krajský radní Jurčík pokouší už od března. Vláda se k tomu však už od počátku staví odmítavě. „Návrhy krajů mají velmi malou úspěšnost,“ vysvětlil jeden ze zlínských poslanců Petr Nečas (ODS).

Ve Zlínském kraji leží 381 obcí a místních částí s méně než dvěma tisíci obyvateli. Čistírnu odpadních vod nemá 296 z nich. Na modernizaci kanalizační sítě by bylo v celém kraji potřeba asi devět miliard.