Letos jdou peníze například do hrazení lesní bystřiny levobřežního přítoku Hvozdenského potoka. „Jde o akci, která se koná ve veřejném zájmu kvůli ochraně obcí, které na toku leží, a současně i kvůli zadržení vody v krajině," řekl náměstek hejtmana Ivan Mařák, zodpovědný za životní prostředí a rozvoj venkova. Ještě letos začne kraj s úpravou Miloňovského potoka ve Velkých Karlovicích.

V uplynulých letech byly upraveny Rosošný potok v Rajnochovicích, Jamný potok v obci Strání, přítok Vrbky na území Halenkovic, potok v Břestku, Bukový potok u Svatého Štěpána a přítok Říky v Lipové u Slavičína. (ex)