Rada Zlínského kraje podá návrh na udělení stříbrné medaile I. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ředitelce Základní školy Rožnov pod Radhoštěm Anně Kovárňové.

Od roku 1989 řídí školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pro žáky s mentálním postižením všech stupňů, s poruchami autistického spektra a s kombinovanými vadami. Anna Kovárňová se aktivně podílela na tvorbě školního vzdělávacího programu „Cestička pro všechny“ a zapojila školu do řady projektových aktivit, s jejichž pomocí se jí podařilo systematicky vybavit školu v oblasti ICT a obohatit tak výuku, zájmovou a poznávací činnost žáků.

O udělení medaile a stupni tohoto ocenění rozhoduje ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Medaile je udělovaná ve dvou stupních:

Stříbrná - I. stupeň, za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.

Bronzová - II. stupeň, za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

Medaile se udělují zpravidla u příležitosti Dne učitelů 28. března.