„Hledáme pro sociální služby zdravotníky, pracovníky do přímé péče i občany ochotné vypomoci ve stravovacích provozech, prádelnách a při úklidu. Pomoc může být jak dobrovolná, tak i formou placené brigády,“ sdělila vedoucí Odboru sociálních věcí krajského úřadu Helena Miklová.

Podle radní Michaely Blahové zatím sociální služby v regionu epidemii zvládají vlastními personálními kapacitami, ale vzhledem k předpokládanému růstu počtu nemocných i mezi zaměstnanci je třeba aktivovat rezervy.

„Každý, kdo má zájem pomoci v této nelehké situaci, nechť kontaktuje buď přímo sociální službu ve svém okolí, anebo pracovníky krajského úřadu na adrese: covidsoc@kr-zlinsky.cz. Děkujeme za vstřícnost,“ uvedla radní s tím, že se může jednat i o částečnou výpomoc, třeba jen několik hodin týdně.