Nová moderní budova vyroste na zelené louce v těsném sousedství stávajícího depozitáře na jižním okraji města Frenštát.

„Měla by pojmou všechny naše sbírky, z nichž část máme ještě stále různě poschovávanou po půdách, sýpkách a podobně, a to s rezervou na několik desetiletí dopředu a maximální kvalitou uchování a zabezpečení sbírek,“ uvedl ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Moderní stavbu budou vytápět čerpadla

Nový depozitář najde místo v objektu o rozměrech 67 x 35 x 11,6 metrů. Se stávající budovou bude propojený nadzemním krčkem v úrovni 2. podlaží. Podle Ondruše půjde o velmi efektivní stavbu budovanou ve stylu „krabice v krabici“ (kubus v kubusu). To znamená, že depozitní prostory jsou situovány do nitra budovy a okolo něj obíhají chodby. Toto řešení má zajistit stálé optimální mikroklima uvnitř depozitárního prostoru.

V přízemí nové budovy bude nedělený halový prostor, který bude sloužit pro uložení rozměrných sbírkových předmětů (zemědělských strojů, vozů a podobně). V částečném mezaninu a v patře pak budou sbírky uložené převážně v posuvných regálových systémech.

Manipulaci s těžkými sbírkovými předměty budou pracovníkům usnadňovat nákladní výtahy a zvedací plošiny situované uvnitř i vně objektu. Vzduchotechnické zařízení bude pomáhat udržovat optimální klima podle druhu uskladněných předmětů. Objekt budou vytápět tři tepelná čerpadla napojená na 16 zemních vrtů.

Stavba nového depozitáře začala letos v lednu. Dokončená má být v listopadu příštího roku. Předpokládané náklady dosáhnou 177 milionů korun. Padesát milionů korun pokryje získaná evropská dotace, zbytek muzeum zaplatí z příspěvku od ministerstva kultury a z vlastních prostředků.

Archeologický průzkum rekonstruovaného meziříčského náměstí vydal další skvost - jedinečně zachovaný dům z přelomu 13. a 14. století a v něm řadu předmětů doby, jež jsou samy o sobě velkými unikáty; květen 2022
Nic podobného jsem neviděl, říká archeolog o unikátním nálezu v Meziříčí

Budování kanalizace uzavře dřevěné městečko

Stavba nového depozitáře je velkou investicí, není však jedinou, na níž v rožnovském skanzenu pracují. Zásadní je také rekonstrukce vodovodního a požárního řadu ve všech areálech Valašského muzea v přírodě. Začala na konci minulého roku.

„Donutila nás k tomu aktuální situace, kdy každou chvíli něco prasklo,“ řekl Jindřich Ondruš.

Dokončené už jsou stavební práce v areálu Mlýnské doliny, která je již návštěvníkům zpřístupněná bez omezení. Dokončují se také práce v areálu Valašské dědiny – 1. etapa po hospodu ze Zděchova.

Průběžně budou probíhat práce na dokončení II. etapy stavby vodovodu ve Valašské dědině až po objekt Hájovny. Kompletní práce budou dokončeny až v roce 2024.

„V uvedeném roce 2024 počítáme s tím, že budeme muset při kopání vodovodu na nějaký čas uzavřít Dřevěné městečko,“ dodal ředitel muzea. Předpokládané náklady na rekonstrukci vodovou činí 42 milionů korun.

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm budují nový areál zaměřený s názvem Kolibiska
Na Kolibiskách rostou první stavby. Nový areál skanzenu bude hotový za šest let

Nové toalety a oprava fojtství

K investičním akcím menšího rozsahu se řadí výstavba veřejných toalet v Mlýnské dolině, které mají zvýšit komfort návštěvníků a také usnadnit pořádání programů v tomto areálu. WC bude dokončené letos v červnu, vyjde na 3,3 milionu korun. Stavba je hrazená z dotace od ministerstva kultury.

Na příští rok pak vedení Národního muzea v přírodě plánuje zahájení generální opravy národní kulturní památky Fojtství z Jasenné, které je ve správě muzea od roku 2021.

„Objekt projde celkovou rekonstrukcí a bude doplněn o vestavbu zázemí a nové pokladny. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení, následně začne první etapa stavebních prací. Předpokládané dokončení stavebních prací a zpřístupnění veřejnosti odhadujeme na druhou polovinu roku 2023,“ uvedla mluvčí muzea Pavlína Polášková.

Ilustrační foto.
Rožnovské ulice Žerotínskou a Láz uzavřou opravy silnic

Opravy objektů lidové architektury

Vedle nových investic pokračuje také pravidelná údržba všech objektů v areálech muzea. Za plného provozu probíhají konzervace proti biotickým škůdcům a opravy na objektech. Na letošní rok je naplánovaná například výměna šindelové krytiny na Janíkově stodole (I. etapa) a Štramberských stodůlkách (II. etapa).

„Průběžně zajišťujeme mechování spár, opravy podlah, omítek, oken, dveří, líčení, kování, opravy pecí a kachlových kamen, komínových těles, opravy lavic či hliněných mazanin. V neposlední řadě udržujeme zeleň, opravujeme dřevěné okapy, komunikace či oplocení na zahrádkách,“ vyjmenovala Polášková. Všechny uvedené práce ukrojí z rozpočtu skanzenu téměř pět a půl milionu korun.

Rozsáhlou opravou s výměnou rozvaděčů a elektrorozvodů prošel také hamr, dokončují se rovněž elektroinstalace v kostele svaté Anny.

„V letošním roce nás dále čekají nátěry střech provozních objektů, oprava fasády Jůvova domu, preventivní údržba a kontrola zákonných revizí na objektu Libušín,“ doplnila Polášková. V tomto případě činí předpokládané náklady 2,8 milionu korun.