V sobotu je od sedmnácti hodin připravena cestopisná přednáška Ondřeje Srby, přibližující zážitky z jeho letního studijního pobytu v Mongolsku. Přednáška bude doplněna projekcí fotografií.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříteži nad Bečvou a Rožnově pod Radhoštěm pak připravil v rožnovském kostele pořad i na neděli. Bude jím koncert barokní a renesanční hudby, který začne ve čtrnáct hodin.

Na spinet a zobcové flétny budou hrát studentky konzervatoří v Nizozemsku, Švédsku a České republice. Dobrovolné vstupné bude věnováno na pořádání kurzu staré hudby v severomoravském regionu pod vedením kvalifikovaných lektorů, a na vzdělávání studentů v tomto oboru.