Skupina mladých nadšenců, kteří mají v Beskydech své kořeny, organizuje na Horní Bečvě pracovně-zážitkové a vzdělávací akce už více než rok. Na konci září proběhla již pátá akce, která spojila setkání a zábavu mladých lidí, dobrovolnou práci pro beskydskou přírodu a tradiční řemesla. Celkem třicet účastníků se v pátek večer setkalo v osadě Na Radlickém, na Horní Bečvě.

Na sobotu byla v plánu celodenní práce na území přírodní památky Kudlačena, což je velmi vzácná rašelinná louka s výskytem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. Při letním kosení, které Brontosauři také organizovali, bylo na louce vidět několik druhů orchidejí, mečíky, hořce a dále vzácné vážky, motýly a obojživelníky.

„Kosení a péče o tyto jedinečné louky je nutná. Kudlačena má to štěstí, že se o ni začali starat dobrovolníci, neboť již začínala intenzivně zarůstat náletem. Správa CHKO na péči o louku nemá dostatek prostředků a ani pracovní kapacitu, takže dobrovolná péče je prakticky jediné řešení,“ pověděl o stavu louky Daniel Křenek, ochránce přírody a ornitolog, který dříve prováděl management péče o PP Kudlačena.

Do práce na louce se daří zapojovat i místní obyvatele: „Brontosauři tady udělali opravdu velký kus práce, rád jim pomáhám a spolupracuji s nimi,“ říká Stanislav Ondruch, který je obyvatelem dřevěné roubenky, kterou jeho předkové postavili těsně u přírodní památky Kudlačena. Další den čekala účastníky výuka tradičního pletení košíků z vrbového proutí.

„Košíkářství a jiná řemesla jsou mi sympatická odmala, takže jsem nějakou dobu chodil za jedním staříčkem u nás ve vsi, který mě naučil plést košíky. Nyní vyučuji košíkářství mladé nadšence z Hnutí Brontosaurus,“ řekl Libor Švestka, který do košíkářského umění všechny zasvěcoval. Do výuky košíků se zapojují i lidé z okolí osady Na Radlickém:

„V létě jsem tady viděla, jak Brontosauři pletou košíky, velice mě to zaujalo, takže jsem si to přišla taky zkusit,“ říká paní Křenková, která na víkendy jezdí Na Radlický na svou chalupu. Celý projekt, který je na Horní Bečvě realizován, se jmenuje Zapojení veřejnosti do péče o přírodní památku Kudlačena.

Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství z grantového programu Strom života, což umožnilo kvalitní péči o lokalitu. Kudlačena je nyní příkladem toho, že dobrovolná práce je pro ochranu přírodního i kulturního dědictví v mnoha případech nezbytná.