Rekonstrukce vodního toku byla zahájena už v listopadu loňského roku. Stavba zahrnuje jak rekonstrukci koryta vodního toku, tak i břehového zpevnění a je rozdělena na dvě etapy. Podle správce toku Jiřího Bednáře ze společnosti Lesy České republiky, zvolená technologie úprav umožní, aby břehy po čase opět prorostly vegetací. Snímek byl pořízen už na území Huslenek: v této obci se potok vlévá do Bečvy.