Projekt revitalizace sídliště zpracovává pro město brněnský Atelier per partes. Vedení města se s jeho zástupci setkalo na radnici v první polovině února. „Zástupci ateliéru představili změny v projektu, které byly zapracovávány na základě požadavků občanů z dané lokality,“ uvedla mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.

Mimo jiné se na schůzce diskutovalo se téma dopravy, parkování či takzvané modrozelené infrastruktury (soustava vodních a zelených prvků, které v dané oblasti zadržují vodu, zlepšují ovzduší či zmírňují klimatické dopady – pozn. red.)

Odhadované náklady na první etapu náročné revitalizace sídliště činí 40 milionů korun. „V letošním roce chceme mít k první etapě dokončenou projektovou dokumentaci, abychom v případě vypsání dotací mohli okamžitě podat žádost a získat na ni prostředky,“ uvedla místostarostka Rožnova Markéta Blinková. Souběžně podle jejích slov vzniká také studie k parkovacímu domu, který který by mohl v dané lokalitě vyřešit problematiku parkování.

Právě rozšíření parkovacích kapacit je jedním z očekávaných přínosů obnovy sídliště Koryčanské paseky. Úpravy mají zahrnovat také opravy a doplnění chodníků a komunikací, nový systém hospodaření se srážkovými vodami, doplnění zeleně do ulic či doplnění prvků hřišť a jiných rekreačních aktivit.