Zjišťovali, zda město správně využilo peníze, které mu fond poskytl formou dotace. Žádné pochybení kontroloři neodhalili.

Pracovníci státního fondu se na rožnovskou školu zaměřili už v dubnu. Kontrolovali projektové období od poloviny září 2009 do počátku letošního května. S prověřováním skončili letos v červenci. „Mimo jiné kontrolovali technickou a ekonomickou dokumentaci a faktické uskutečnění projektu, také účtování o dotaci a výběrová řízení. Prošli jsme bez připomínek," uvedl místostarosta Rožnova Alois Vychodil.

Kontroloři se v závěrečném protokolu shodli, že peníze ze státního fondu nebyly použity nehospodárným, neúčelným či neefektivním způsobem.

Projekt zateplení Základní školy Pod Skalkou zahrnoval výměnu oken a zateplení fasády a střešní konstrukce. Celkové náklady přesáhly 23 milionů korun. Poskytnutá dotace pokryla devadesát procent uznatelných nákladů.