Kontejnery jsou určené pro uložení drobných větví z pěstebních ořezů ovocných stromů a keřů. Pracovníci technických služeb je v jednotlivých lokalitách umístí od 13. března do 4. května podle časového harmonogramu, který je k nahlédnutí stránkách www.tsvs.cz, facebooku TS a také webu www.mestovsetin.cz.

„Naplněné kontejnery následně multikára odveze do městské kompostárny, kde budou větve štěpkovány a dále zpracovány na kompost,“ popsala Jana Zvoníčková z TS města Vsetín.

Zároveň požádala zahrádkáře, aby do kontejnerů nevkládali jiný biologický odpad, jako trávu, výhraby, listí a podobně. „A samozřejmě komunální odpad či kamení,“ dodala Zvoníčková.

Kompost mohou občané města získat zdarma

Kompost, který vzniká zpracováním dřevní hmoty, mohou občané Vsetína získat bezplatně v kompostárně na Poschlé. Její provozní doba je od pondělí do pátku od 7 do 13 hodin. „Zde také mohou lidé bezplatně odložit i objemnější větve ze svých zahrad,“ doplnila mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Na podzim pak budou kontejnery do jednotlivých lokalit umisťovány od 18. září do 9. listopadu. Harmonogram jejich přistavování město opět zveřejní na webu či facebooku.a