Autorem mezinárodně úspěšného koncertního programu MUSICA GLOBUS je Miloš Valent, uznávaný barokní houslista a umělecký vedoucí slovenského barokního souboru Solamente Naturali.

Program je symbiózou lidové hudby různých evropských proveniencí a jejich inspirací v geniálních skladbách barokního mistra Georga Philippa Telemanna.

„Přijměte pozvání na výlet do první poloviny 18. století, a to nejen do uherských rovin, ale i do slovenských hor, za lidovými ‚fidlery‘ do Skotska, kuruckými bojovníky do Panonské nížiny či na dvůr otománského sultána,“ láká Klára Blažková z Domu kultury ve Vsetíně.

Vedle Telemannových skladeb zazní i lidovou hudbou inspirované dílko jeho barokního současníka Antonia Vivaldiho Ala rustica. Multiinstrumentálním sólistou projektu na nejrůznější dechové nástroje a cimbál je Jan Rokyta.

Hudebníci na koncertu představí také CD Musica Globus live, které orchestr natočil v roce 2013 v legendárním Haydnově sále zámku Esterháza v maďarském Fertödu.

Temperamentní program, který osciluje mezi lidovým a klasickým žánrem a který je každou svou notou pravdivý a inspirující, začíná ve vsetínském Lidovém domě v úterý 26. listopadu v 18.30 hodin.

Vstupné: 260 Kč předprodej, 300 Kč v den akce, 220 Kč senioři a žáci ZUŠ, děti do 10 let zdarma. Předprodej vstupenek probíhá na pokladně kina Vatra a on-line.

Jaroslava Kudlíková zapaluje v neděli 17. listopadu 2019 svíčku na vsetínském náměstí Svobody při příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Zopakovala si tak stejný moment z revolučního roku 1989, kdy jako první a v ten okamžik jediná zapálila 18. listop
Svíčku ve Vsetíně zapálila jediná. Až pak se přidali další