„Měli jsme jisté tušení už dříve. Navedly nás na to anekdoty, které se v naší oblasti vyprávějí. Navíc nám bylo divné, že indiáni používali sekyrky – tomahawky, které jsou až nápadně podobné valaškám,“ vysvětlili pracovníci Okresního archivu ve Vsetíně. Archivy navíc potvrdily pravdivost jedné anekdoty. „V lodním deníku z roku 1492 píše slavný mořeplavec, že …když na Štědrý den loď Santa Maria najela na mělčinu a lodníci se vybrodili na břeh, nevěřili vlastním očím. Na pláži seděl s kloboukem na hlavě Zubřan a pletl metle,“ předkládají důkaz archiváři.