Vývoj platů podnikatelé pozorně sledují. „V návaznosti na reálnou situaci na trhu práce má mzdový nárůst letos jednoznačně razantnější tendenci než v minulých letech. Posun je výrazný zejména u nových nástupů a jejich požadavků,“ konstatoval personální ředitel valašskomeziříčského výrobce průmyslových chemikálií Deza Ladislav Haiker. Podle něj jsou zejména u technických profesí progrese nevyhnutelné. „Plošné mimořádné nárůsty však nejsou opodstatněné,“ mínil.

Podle oslovených zaměstnavatelů tlak na mzdy vzniká i kvůli nedostatku pracovníků. „Fungují tu pseudotržní mechanizmy, kdy na trhu práce střídavě chybí informatici, právníci, obchodníci a nejnověji dělníci,“ uvedl generální ředitel babického výrobce konzervovaných potravin Hamé Leoš Novotný. Ve společnosti Hamé vzrostl plat u výrobních dělníků asi o dvacet procent, u ostatních profesí o 6,7 procenta. Podle Novotného má na zvyšování významný vliv také poptávka po pracovní síle v zahraničí a výše zárobku v okolních státech. „Dokud se mzdy alespoň přibližně nesrovnají, bude tlak na ně trvat, ať už je opodstatněný, nebo ne,“ dodal.

Nárůst platů je rizikem pro každý podnik, ve kterém mzdy tvoří významnou část z celkových nákladů. „Proto by se měl razantně projevit i na zvýšené produktivitě práce,“ zdůraznil personální ředitel a člen představenstva uherskobrodského výrobce zbraní a střeliva Česká zbrojovka Ladislav Koníček. Dodal, že v letošním roce vzrostly mzdy zaměstnanců tohoto podniku o více než deset procent.

Jinde podniky motivují zaměstnance finančními bonusy závisejícími na jejich výkonu. „V současné době je vytvořen předpoklad pro výplatu variabilních odměn za mimořádné hospodářské výsledky, které by zajistily další nárůst průměrného výdělku o 1 až 1,5 procenta,“ sliboval Haiker. Platy ve společnosti Deza vzrostly přibližně o tři procenta oproti roku 2006.

Tlaku na mzdy čelí podnikatelé různými způsoby. „Je pro nás výzvou pro hledání jiných forem řešení – outsourcingem, dovozem pracovní síly, přesunem výroby do zemí s nižšími náklady, rozšiřováním kompetencí jednotlivých pracovních pozic, teleworkingem, zkrácenými pracovními úvazky apod.,“ vyjmenoval Novotný.

Podzim je obdobím, kdy se ve většině společností začíná diskutovat o výši platů. „Naše společnost začala kolektivní vyjednávání o mzdách na rok 2008 již na začátku září,“ potvrdil Koníček. Podle něj jsou představy o dalším vývoji mezd mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborové organizace rozdílné a bude potřeba dalších setkání. Střety se podle odborníků dají předpokládat v mnoha dalších podnicích i kvůli dopadům daňové reformy.