Studenti budou vybaveni pokladničkou s logem Charity a identifikační průkazkou. „V minulém roce se podařilo vybrat přes pět set tisíc korun,“ připomněla ředitelka vsetínské Charity Věra Dulavová.

Peníze byly použity například na přímou pomoc rodinám a jednotlivcům v sociální nouzi, na nákup kompenzačních a zdravotnických pomůcek pro dlouhodobě nemocné v domácí péči nebo na humanitární pomoc v zahraničí. Výtěžek z letošní sbírky bude rozdělen na přímou pomoc sociálně slabým rodinám s více dětmi a lidem s těžkým zdravotním znevýhodněním.

„Rádi bychom i nadále podpořili humanitární projekt Lopatyn na Ukrajině a Daruj střechu na Haiti a část prostředků chceme využít na nákup elektrických polohovacích lůžek,“ nastínila Dulavová.

(kas)