Před započetím pochůzek se dobrovolníci nejprve sešli v místním katolickém kostele, kde se zúčastnili mše.

Farář požehnal křídy i koledníky. „Převleky dostaly děti zapůjčené od nás. Některé tvořili také naši klienti z denního centra," prozradila ředitelka vsetínské charity, která sbírku pořádá, Věra Dulavová.

Křídy prý zakupují vždy zhruba týden před začátkem sbírky. „Obvykle nám žádné nezbudou," uvedla ředitelka.

Po získání instrukcí se skupinky dětí po třech a jedním dospělým vydaly na obchůzku městem. „Letos nastal ideální stav, kdy dorazilo přesně tolik koledníků, kolik přišlo dobrovolníků fungujících jako jejich doprovod," pochvalovala si Dulavová.

Koledníci zůstali v pátek ulicích až do devatenácté hodiny. „Sobotního koledování se účastní pravidelně méně lidí. Tento den je konec naplánovaný na třináctou hodinu," dodala Věra Dulavová.

Stejně jako předešlé ročníky, i letos chtějí pracovníci charity výtěžek ze sbírky použít na potřebné. „Podpoříme například vsetínské středisko Naděje, kterému zakoupíme polohovací lůžka. Dále chceme pořídit speciální invalidní vozík," uvedla koordinátorka akce Lenka Vašků.

Z vybraných peněz plánují zakoupit také speciální program do počítače. Ten bude určený pro tělesně postiženého, který dokáže hýbat pouze očima. „Tento program rozeznává pohyby očí a umožní tak komunikaci," vysvětlila Vašků.

Tři králové vyrazí koledovat také v přilehlých vesnicích. Dohromady se letošní sbírky pod záštitou vsetínské charity účastní okolo 160 skupinek dobrovolníků.