Kolem tohoto grantu, na který je vyčleněno sedm tisíc korun, se rozproudila na zastupitelstvu živá diskuse. „Zajímalo by mne, co vlastně ona pomoc kočkám obnáší,“ dotázal se Václav Mikušek. Prozaické vysvětlení přednesl místostarosta Alois Vychodil. „Jsou to peníze, které budou mimo jiné využity na kastraci volně pobíhajících koček,“ uvedl.

V rozpravě podpořil udělení grantu Pomozte kočkám od žádajícího občanského sdružení Spolek pro ochranu koček také Ivan Lukáš. „Díky jeho činnosti jsme zaznamenali výrazný pokles divokých koček na území města, a to hlavně v průmyslovém areálu, kde se to jimi svého času jenom hemžilo,“ uvedl zastupitel.

Nesouhlasil ani s námitkou, že v případě kastrace koček se zrovna o pomoc nejedná. „Ubylo díky tomu hlavně koťat, které po narození mnohdy končily v kontejnerech nebo v řece. Tak je myšlena ona pomoc kočkám,“ vysvětlil Ivan Lukáš.