Opozice měla proti radnicí navrženému plánu příjmů a výdajů své výhrady. Rozpočet ale nakonec prošel, když jej podpořilo jedenáct koaličních zastupitelů. Bude vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši lehce přesahující 253 milionů korun.

Hlasování předcházela dlouhá diskuze. Opoziční zastupitelé žádali, aby se jednání o rozpočtu odložilo. Navrhovali prozatím rozpočtové provizorium a mimořádnou schůzi hned v lednu.

„Opoziční zastupitelé také představili svůj protinávrh rozpočtu města, který v celkovém objemu počítal s nižšími příjmy i výdaji o přibližně sedm a půl milionu korun,“ netajil mluvčí radnice Tomáš Gross.

„Zrušme místo II. místostarosty“

Tomáš Hradil s Miroslavem Malcharem (klub Věcí Veřejných) představili konkrétní návrhy na možné úspory v rozpočtu města. „Navrhujeme zrušit post druhého místostarosty, snížit počet členů v radě města ze sedmi na pět, zrušit odměny za členství v radě a komisích a sloučit městské společnosti Komerční domy a Krytý bazén do jedné. Ušetřily by se tak mzdy jednatele a ekonoma,“ znělo z úst opozičních zastupitelů při jednání.

Žádný z návrhů opozice ale v hlasování neuspěl a koaliční zastupitelé si prosadili původně navržený rozpočet. Ten bude v celkovém objemu o 130,5 milionů korun nižší než rozpočet v letošním roce. Velký podíl na tomto snížení mají sociální dávky, které v objemu kolem 95 milionů korun bude místo města vyplácet úřad práce. Samotný rozpočet města počítá s úsporami ve výši 35,5 mil. korun.

Vedoucí finančního odboru Jan Horáček již dříve uvedl, že nejvýznamnější příjmy v rozpočtu jsou daně, tedy podíl na celostátně vybraných daních, které činí 169,7 milionů korun.

„Druhou nejvyšší příjmovou položkou jsou zajištěné dotace včetně neinvestičních dotací. Tady počítáme s částkou 28,8 milionů korun,“ popsal příjmovou stránku rozpočtu města Jan Horáček.

Ve výdajích jsou nejvyšší položkou provozní náklady města přes 192 milionů korun. To je o osm milionů méně než letos. A kde se peníze vyčleněné na výdajové stránce rozpočtu projeví? Vedení radnice počítá s tím, že více než jedenáct milionů korun si vyžádá údržba a opravy komunikací. Jednadvacet milionů přispěje město na provoz mateřských a základních škol, 15,9 milionů zaplatí za sběr a svoz odpadů, 11,8 milionů přispěje na tělovýchovnou činnost a přes deset milionů na provoz T klubu kulturní agentury a Městské knihovny Rožnov.

Ve výdajových položkách se počítá také s městskou policií a hasičským sborem města. Dohromady jim radnice přispěje takřka sedmnácti miliony korun.

Město připravuje investiční akce v celkovém objemu 55 milionů korun. V této částce je zahrnuto 30,5 milionů korun z již zajištěných dotací.

„U investičních výdajů se jedná především o časový posun akcí, které byly naplánovány na rok 2011, ale uskuteční se a budou zaplaceny až v roce 2012,“ upozornil Horáček. Patří sem stavba Jurkovičovy rozhledny, zateplení ZŠ Pod Skalkou či varovný systém města.

Podle starostky Rožnova Markéty Blinkové (ODS) je rozpočet navržený tak, aby snižoval zadlužení města. Při jeho sestavování se počítalo se škrty u jednotlivých odborů městského úřadu i příspěvkovým organizacím města.

„Také jsme snížili náklady na mzdové prostředky radnice snížením počtu zaměstnanců o jedenáct pracovních míst,“ řekla starostka Blinková.

Jediná oblast, kde se nakonec neškrtalo, jsou granty města. „Zde se nám podařilo udržet loňskou částku 1,6 milionů korun,“ doplnila starostka Blinková.