Vedení města a koalice ale odmítli bod do programu zařadit, že na ustavující zastupitelstvo nepatří. Vyjádření ke stavbě může úřad i veřejnost poslat do zítřka.

Michal Berg (KOV) považoval za důležité, aby se projednal záměr výstavby spalovny především kvůli zjišťovacímu řízení EIA, což je proces, který posuzuje vlivy na životní prostředí. „Město Vsetín by mělo uplatnit připomínky k výstavbě v širším procesu EIA. Pak bude možné podrobně vypořádat všechny připomínky,“ upozornil Berg.

Pokud město připomínky uplatní je podle něj větší pravděpodobnost, že se vypracuje kompletní posouzení vlivu na životní prostředí. „ V opačném případě budou jen připomínky od občanů nebo spolků. Pak hrozí, že krajský úřad, který o tom rozhoduje, nařídí jen zkrácené hodnocení,“ obával se Berg.

Rozdíl mezi zkráceným a kompletním hodnocením je podle KOV zásadní. „Proces EIA jasně stanoví, že všechny připomínky a námitky občanů musí být vypořádány, vyžaduje vypracování oponentního posudku a určuje pravidla pro veřejné projednání. Pokud vedení města toto odmítá, dává tak najevo, že i pro takto závažný proces chce volit účelově nejrychlejší cestu, bez účasti veřejnosti. A to je nepřijatelné,” uvedl nový zastupitel za KOV Milan Chlápek.

K navrhovanému hlasování se kromě zástupců KOV připojil i Petr Kořenek. „Všichni zodpovědní zastupitelé by pro proces EIA měli hlasovat. Stejně tak by se měli vyjádřit občané a mělo by také zaznít, jaký bude mít spalovna ekonomický přínos a vliv na cenu tepla,“ prohlásil.

Starosta Vsetína Jiří Růžička ubezpečil, že vedení města neodmítá proces EIA. Ve čtvrtek ale končí termín pro podání připomínek do zjišťovacího řízení. „Tam mohou podat připomínky i občané, organizace a státní správa. Pak poběží další řízení, kterých je město účastníkem a do kterých může vstupovat se svými podmínkami,“ vysvětlil.

Dodal, že touto problematikou se budou zabývat, ale požadují vyváženou debatu s ucelenými informacemi. „Nemůže to být tak, že zastupitelé budou postavení pod tlakem k rozhodnutí. Informace, které KOV předložila, kompletní nebyly,“ narážel na narychlo předložený návrh k hlasování.

„Materiály byly doručené pár hodin před jednáním a nedostali je všichni. Nepovažuju za možné, aby se zastupitelstvo vyjadřovalo o tak složité problematice tak narychlo, a už vůbec ne na ustavujícím zastupitelstvu,“ uzavřel starosta Růžička.